Overzicht

De stichting wordt bestuurd volgens het one-tier model, waaronder een toezichthoudend deel (5 toezichthouders, en een uitvoerend deel (de uitvoerend bestuurder, bezoldigd). De volledige uitvoerende bestuurlijke taak ligt bij de uitvoerend bestuurder. De
uitvoerend bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudende deel van het bestuur. Het toezichthoudend bestuur vervult tevens de rol van werkgever voor de uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder geeft leiding aan de directeuren van de twee
scholen en een stafkantoor. De directeuren geven samen met een team coördinatoren dagelijks vorm aan de visie, missie en kwaliteitszorg van de school.

Wat vragen wij van onze uitvoerend bestuurder?
De uitvoerend bestuurder verbindt vanuit onderwijspassie mensen en organisaties en geeft vorm aan het onderwijsbeleid aan onze school. De complexiteit van het samenwerkingsverband met gemeente, andere schoolbesturen en stakeholders vraagt om een sensitieve
bestuurder met bewezen managementkwaliteiten. Gezocht wordt naar iemand die makkelijk vanuit strategie kan participeren in deze overlegstructuren.
Van de uitvoerend bestuurder wordt een toegankelijke en betrokken bestuurs- en leiderschapsstijl verwacht, met aandacht voor kwaliteit en gevoel voor de organisatie. De uitvoerend bestuurder faciliteert goed onderwijs, moedigt eigenaarschap en verantwoordelijkheid
aan. Ruimte bieden en vertrouwen geven aan de directie maar ook durven te sturen waar nodig zijn kenmerken van de uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder laat zich informeren en informeert zelf naar wat op de werkvloer speelt en kan dit vertalen naar
strategie en beleid.

Binnen de Stichting Vrijeschool Almere vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij bent een leider die zegt wat je doet en doet wat je zegt: eerlijk, rechtdoorzee en je hebt tegelijkertijd veel gevoel voor de mensen en de organisaties en hun ontwikkeling tot nu toe.
 • Jij bent rolvast en kunt jouw verantwoordelijkheden goed vorm geven, maar ook directeuren stimuleren bij het  functioneren  binnen hun eigen verantwoordelijkheden.
 • Jij bent een kritische partner van de directeuren waarbinnen je hen in hun kracht zet, maar ook oog hebt voor de doorontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs.

Onderwijs

 • Jij stimuleert de directeuren om samen met hun teams proactief te zoeken naar een vertaling van deze visie naar goed onderwijs, aansluitend bij de leerlingenpopulatie en passend bij de urgentie op de werkvloer.
 • Jij faciliteert de verfijning en de uitvoering van de visie waarbij de vrijeschoolvisie leidend is.
 • Jij kunt ingezette en toekomstige onderwijsontwikkelingen goed borgen. Jij bent iemand die ontwikkelingen tot het einde implementeert.

Cultuur

 • Jij vergroot de welwillende samenwerkingscultuur tussen de scholen en binnen de organisatie als geheel.
 • Jij zorgt voor de doorontwikkeling van een cultuur van openheid, gebruikmakend van elkaars expertise, een onderzoekende houding en professioneel gedrag.
 • Jij kadert en helpt de directie goed doordachte besluiten te nemen.
 • Jij ziet de potentie en kwaliteiten van de organisatie en hebt het lef om deze talentgerichtheid kenmerkend te laten zijn voor de organisatie.

Organisatie

 • Jij signaleert ontwikkelingen (intern en extern) en ontwikkelt en onderbouwt de (vrijeschool)visie en het langetermijnbeleid.
 • Jij weet deze visie en langetermijnbeleid te implementeren en neemt de directeuren en toezichthoudend bestuur mee in alle processtappen.
 • Jij kunt een goede samenwerking aangaan met de verschillende partners binnen en buiten de organisatie. Een open, doortastende, maar ook pragmatische houding is wat jou typeert.

 
Wij zoeken een uitvoerend bestuurder die:

 • ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring heeft in het primair onderwijs;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • kennis heeft van het vrijeschoolonderwijs en de achtergronden daarvan;
 • kan sturen op hoofdlijnen;
 • kennis heeft van relevante wet- en regelgeving en good governance; 
 • kennis van en ervaring heeft met bedrijfsvoering en kwaliteitszorg (planning & control, onderwijskundige kwaliteitscyclus);
 • beschikt over een hoog verbindend vermogen en goed bruggen kan bouwen;
 • over een sterk (zelf)reflecterend en analyserend vermogen beschikt;
 • een stabiele persoonlijkheid heeft.

Competentie profiel
Wij zoeken een uitvoerend bestuurder die de volgende competenties beheerst:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Analytisch denken
 • Conceptueel denken
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren

Sollicitatieinformatie

Procedure informatie
Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 31 januari 2023.
De planning van de gesprekken is als volgt:

 • Selectiegesprekken met afvaardiging toezichthoudend bestuur: dinsdag 7 februari 2023 (avond) 
 • Eerste gespreksronde met de BAC: dinsdag 14 februari 2023 (avond).
 • Tweede gespreksronde: dinsdag 21 februari 2023 (avond).
 • Week 9: Afrondende gesprekken waaronder o.a. een arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Benoeming vanaf juni 2023, eerder in overleg mogelijk

Contactinformatie
Solliciteren kan uitsluitend via mail gericht aan:
bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl
.
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen, neem dan contact op met: 

Over Stichting Vrijeschool Almere

Over de Vrijeschool
De Vrijeschool Almere is een éénpitter basisschool met ca. 500 leerlingen, verdeeld over 3 schoolgebouwen. Wij verzorgen vrijeschoolonderwijs voor kinderen binnen Almere en omgeving. Het vrijeschoolonderwijs staat sterk in de belangstelling en het aantal leerlingen op onze school groeit snel. In Nederland volgen circa 20.000 leerlingen onderwijs op bijna 100 vrijescholen, gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed van Rudolf Steiner. De vrijeschoolpedagogie heeft een duidelijke visie, gericht op de ontwikkeling van kinderen naar evenwichtige volwassenen. Een kind verdient uitdagingen voor het verstand, het gevoel, en de wil. Daarom bieden wij een breed onderwijspakket aan. Naast leerstof is er veel ruimte voor kunstzinnige vorming, beweging en spel. Als school willen wij de kinderen een brede ontwikkeling meegeven, zodat zij als mens vorm kunnen geven aan de wereld van morgen.

Wij bieden onderwijs dat samen met de ouders, kinderen helpt zelf betekenis en richting te geven aan hun eigen leven, en hen ondersteunt bij de ontwikkeling tot wereldburger. Opvoeden en onderwijs liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Wij richten ons onderwijs zo in dat een kind zichzelf kan zijn en worden. Hiervoor heeft het naast kennis ook een warm gevoelsleven en een sterk lichaam nodig. Hoofd, hart en handen zijn daarom even belangrijk. Het kind ontwikkelt deze vermogens, elk op zijn eigen manier, in zijn eigen ritme. Meer info op www.vrijeschool-almere.nl.

Maak vast kennis met onze school via: Dit is de Vrijeschool Almere! – YouTube
 

Solliciteer