Overzicht

In het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland (VO 3007) zijn 39 scholen uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs uit de regio verenigd om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden. De regio omvat de volgende
dertien gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende (postcodes 5595 en 6029), Nuenen Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Het samenwerkingsverband is een stichting ingericht volgens het one-tiermodel. De bestuurders van alle betrokken scholen nemen zitting in het Algemeen Bestuur, met uitzondering van de bestuurders die in het Dagelijks Bestuur zitten. Het Dagelijks Bestuur bestaat
momenteel uit zes bestuurders van de betrokken scholen. De onafhankelijk voorzitter van het Algemeen Bestuur heeft géén stemrecht, zodat hij/ zij boven alle partijen staat en dus volledig onafhankelijk zijn/ haar rol kan vervullen.
Naast de onafhankelijk voorzitter functioneert ook een statutair voorzitter van het Algemeen Bestuur met stemrecht.
 

De onafhankelijk voorzitter:

 • is onafhankelijk in de zin dat hij/zij geen (in-)directe betrokkenheid heeft (gehad) met het thema passend onderwijs in de regio Eindhoven – de Kempen of met een van de bij het samenwerkingsverband betrokken besturen;
 • is onafhankelijk in de zin dat hij/ zij boven partijen staat;
 • draagt zorg voor bewaking van de in mandaten en reglementen onderscheiden verantwoordelijkheden en rollen van algemeen bestuur, dagelijks bestuur en directeur;
 • bevordert het samenspel van directeur en algemeen en dagelijks bestuur om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren;
 • fungeert als technisch voorzitter (dus zonder stemrecht) bij de bestuursvergaderingen;
 • bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.);
 • draagt zorg voor een professionele vergadercultuur;
 • bereidt samen met de directeur en de agendacommissie de vergaderingen voor;
 • bewaakt samen met de directeur en algemeen bestuur de uitvoering van de genomen besluiten aan de hand van actie-en besluitenlijst.

 
De kandidaat:

 • heeft minimaal HBO denk- en werkniveau;
 • heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • heeft affiniteit met onderwijs (affiniteit met jeugdzorg is een pré);
 • heeft ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, strategische afwegingsprocessen en intervenieert effectief in deze processen;
 • is een verbinder;
 • heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband,
 • heeft in de afgelopen vijf (5) jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en is nu en in de afgelopen vijf (5) jaar geen lid van een raad van toezicht van een van de aangesloten besturen geweest.

 
 

Sollicitatieinformatie

Uw digitale sollicitatiebrief met een beknopte motivatie en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk
1 december 2022 sturen naar secretariaat@rsv-vo.nl t.a.v. Rutger van Deursen, directeur, o.v.v. sollicitatie AB. De gesprekken zullen in de week van 12-16 december plaatsvinden.
Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij:

 • Meine Stoker, voorzitter van het algemeen bestuur van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland:
  mstoker@spvozn.nl tel.: 06-20557596.
 • Rutger van Deursen, directeur Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland:
  rutger.vandeursen@rsv-vo.nl  tel.: 040-211 0112.

Over RSV PVO

Solliciteer