Overzicht

Docent Art & Design (ca. 0,42 fte)
 
Lyceum Sancta Maria staat als UNESCO-school voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen gaan van school met meer dan een diploma: resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar net zo belangrijk zijn gedragingen
en vaardigheden die leerlingen ontwikkelen om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving. Bovendien heeft elke leerling recht op goed onderwijs dat motiveert en uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zetten
wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Deze uitgangspunten zijn verwoord in ons onderwijsconcept.

Medewerkers en leerlingen hebben oog voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Wij werken echt samen aan een lerende en dynamische organisatie.

Wij verwachten van nieuwe collega’s dat ook zij actief deelnemen aan deze ontwikkeling en open staan voor leren en de daarbij horende kwaliteit.
 
Per 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar een docent Art & Design voor circa 0,42 fte voor lessen in de onderbouw (ca 10,5 lesuren); iemand met een relevante opleiding en ervaring in het beeldend voortgezet onderwijs.
 
Art & design is een nieuw vak dat verschillende beeldende disciplines omvat en waar de eigentijdse technieken in ontwikkeling zijn. Leerlingen maken bij Art & Design 3d en 2d kunst en gaan aan de slag als ontwerper.
De sectie heeft behoefte aan iemand die verschillende technieken beheerst en mee kan werken aan het vormgeven van het vak. Het maken van verbinding met de leerlingen vinden wij een belangrijke eigenschap.
 
Ben je een enthousiaste docent Art & Design, wil je werken in een fijne sectie, waarin we nauw met elkaar samenwerken aan ons onderwijs, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Jouw CV en motivatie ontvangen we graag voor 11 juli 2022. Wij
willen de procedure graag voor de zomervakantie afronden, de sollicitatiegesprekken vinden op 13 of 14 juli plaats.
Wil je meer weten over Lyceum Sancta Maria, kijk dan op www.sanctamaria.nl.
 

Sollicitatieinformatie

Over Lyceum Sancta Maria

Sancta Maria is opgericht in 1931 als gymnasiumonderwijs. Sinds de oprichting in 1931 is er veel veranderd. Het huidige gebouw is uitgebreid en vernieuwd, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en ruimtes zijn aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Leerlingen krijgen les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Sancta Maria is een katholieke school waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, ongeacht hun levensvisie of geloofsovertuiging. Op onze UNESCO-school werken 150 medewerkers. Samen dragen wij zorg voor meer dan 1.400 leerlingen uit Haarlem en omgeving.

 

Sancta werkt aan uitdagend en goed onderwijs, met oog voor veiligheid, persoonlijke aandacht en openheid. Een goede sfeer is daarbij belangrijk. Juist op dit vlak weet Sancta zich in positieve zin van andere scholen te onderscheiden. Sfeer is een belangrijke reden waarom leerlingen, ouders en personeel voor Sancta kiezen. Docenten geven blijk van grote betrokkenheid bij leerlingen, ouders en collega's. De examenresultaten havo en vwo zitten op of boven het landelijk gemiddelde.
 

Solliciteer