Overzicht

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaat er op de Groene Hart Topmavo een vacature voor een docent beeldende vorming voor leerjaar 2 en 3 van de theoretische leerweg.

 

Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar een docent die zijn bevoegdheid heeft gehaald, maar studerenden (LIO’s) worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Genderen, unitleider havo , tel.
0172-449550. Op de site
www.groenehartscholen.nl

kunt u algemene  informatie vinden over CSG Groene Hart, alsmede specifieke informatie over de vestiging Topmavo.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u sturen aan mevrouw Pison, vestigingsdirecteur Groene Hart Topmavo, via een e-mail naar
werkenbijvo@scopescholen.nl. Graag bij het onderwerp vermelden:
vacaturenummer 403008.

Over Groene Hart Topmavo

De Groene Hart Topmavo is een school waar leerlingen worden uitgedaagd om te leren en te werken aan vaardigheden. We staan voor 'meer dan leren'. Tijdens de vaardigheden komen samenwerken, plannen, presenteren, onderzoek doen en reflecteren aanbod. Dat gebeurt in alle leerjaren en zeker tijdens de Topuren. (Talenten ontwikkelen tot Prestaties)
We bieden vmbo-tl klas 1 tot en met 4 aan. En we hebben dakpanklassen vmbo-tl-havo, havo klas 2 en 3 op onze vestiging.

Sinds januari 2019 zijn we gehuisvest in een fonkelnieuw en gezellig schoolgbebouw met lichte, prettige lokalen, leerpleinen, prachtige kunst- en muzieklokalen en mooie praktijkruimtes voor vakken als mens & natuur en science.
De mentor van een klas ziet de leerlingen bijna dagelijks doordat de leerlingen de vakles en de Topuren bij hem of haar volgen en bouwt een goede band op met de leerlingen. De betrokkenheid van ons hele team is groot.

De Groene Hart Topmavo maakt onderdeel uit van de SCOPE scholengroep.

Solliciteer