Overzicht

GSG Guido is per direct op zoek naar een enthousiaste, praktijkgerichte docent Dienstverlening & Producten! 
Ben jij gericht op ontwikkeling van de leerling en jezelf, wil jij je creativiteit inzetten voor onderwijs én vorming, leerlingen op weg helpen met je vak én je persoon, enthousiast meedraaien binnen een van de teams, kortom: werken aan christelijk onderwijs
dat past bij leerlingen van nu? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Je gaat lesgeven aan klas 3 en 4 van onze afdeling beroepsgericht. D&P is heel breed en er worden veel verschillende onderdelen aangeboden. Om dit moment moet je vooral denken aan lessen in media en economie en multimedia producten. Bijvoorbeeld filmpjes editen,
kostenberekeningen maken in Excel, webiste maken, klantgesprekken voeren, ontwerpen van bijvoorbeeld flyers en folders in Word en presenteren in PowerPoint. Daarnaast zoeken we nog iemand die tijdelijk 3 uur in de week, naast een andere collega fotografie
kan geven.

Wat wij vragen

Wij verwachten van jou dat je

  • Jezus wilt volgen en uitstralen;
  • de opleiding D&P volgt, de opleiding zorg & welzijn hebt afgerond of bereid bent te starten met de opleiding D&P;
  • leerling-gericht werkt;
  • een uitstekend pedagogisch klimaat creëert;
  • beschikt over reflectief vermogen;
  • een breed scala aan didactische werkvormen hanteert;
  • enthousiast meewerkt aan een nieuw onderwijsconcept;
  • een proactieve houding hebt naar leerlingen en personeel;
  • ICT inzet als belangrijke bron voor ons onderwijs.

Sollicitatieinformatie

Informatie

Bij Guido VMBO zien we elkaar echt staan en zoeken we naar verbinding. Verbinding met elkaar, en ook met de wereld. Wat gebeurt er om ons heen en wat betekent dat voor jou? Daar zijn we samen elke schooldag mee bezig. We kiezen niet altijd de gebaande paden
en zullen je regelmatig ook verrassen. Zo krijg je de beste basis.

Wij verwachten van medewerkers dat ze overtuigd christen zijn, meelevend lid van een kerkelijke gemeente en van harte kunnen instemmen met ons identiteitsdocument. Meer informatie is te verkrijgen
door telefonisch contact op te nemen met Maarten Visser. Sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar vacature@guido.nl.

Organisatie: GSG Guido
Contactpersoon: Mw. Marjan de Groot
Telefoon: 033-464 05 27
Mail: mdegroot@guido.nl

Over GSG Guido Locatie VMBO

Guido VMBO een school waar je met plezier naar toe gaat. We zien de leerling staan, kijken wat er nodig is om te kunnen ontwikkelen. We bekijken wat er gebeurt in onze levens, in de wereld om ons heen en wat dit betekent? Belangrijke levensvragen om samen antwoorden op te vinden. We bieden praktisch onderwijs aan, waarbij actief wordt geleerd. Naast vakkennis en kunde, werken we ook aan persoonlijke vorming. 

Onze christelijke identiteit is de basis van waaruit wij werken. We bouwen op belangrijke christelijke waarden als liefde, respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg naar een mooie waardevolle toekomst.  

Bij ons op school leren en leven wij vanuit de 7 gewoontes van Covey. Wij vinden het belangrijk dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leerproces hier op school. Het helpt ons om in een prettige sfeer met elkaar te kunnen werken en goed met elkaar om te gaan. Docenten en medewerkers zijn daarin voorbeelden voor de leelring.

Solliciteer