Overzicht

Vacature (functie/vak)
Docent Mens & Maatschappij (MM)

Locatie
VMBO-Vakschool te Dokkum

Niveau / graad
2e graads

Aard vacature (regulier of vervanging)
Vervanging

Omvang + Schaal en trede
0,25 fte en mogelijk uit te breiden met 0,2 fte vervanging t/m de zomervakantie
 
Schaal
Schaal LB max. trede 12  € 4.573,-

Ingangsdatum vacature
Per direct
 
Informatie in te winnen over vacature bij:
Mw. R. van Baarsen, teamleider, 0519-229630.
 
Reactietermijn
Zodra er een geschikte kandidaat  is gevonden sluit de vacature.
 
Je kunt je reactie mailen naar:
Mw. A. Bos: bsa@dockinga.nl
 

Sollicitatieinformatie

Over Dockinga College

Het Dockinga College is een grote scholengemeenschap in Noord-Oost Friesland.
Het is een brede scholengemeenschap: VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-VAKschool), VMBO-theoretische en gemengde leerweg, HAVO en VWO (Atheneum en Gymnasium). Er wordt in voorkomende gevallen LWOO aangeboden.
Het Dockinga College heeft drie vestigingen in Dokkum.
Het Dockinga College vervult een streekfunctie voor de leerlingen uit de gemeenten in de verre omtrek – in ieder geval uit de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân – uit meer dan 50 basisscholen.
Het Dockinga College telt ruim 1600 leerlingen. Er zal sprake zijn van een verder gaande krimp in leerlingenpopulatie. De school wordt geleid door de dagelijks bestuurder. Deze geeft leiding aan het Managementteam en aan het Bestuursbureau waartoe de stafdiensten behoren.
Het Dockinga College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard. De scholengemeenschap gaat naast twee andere scholen uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland. Met deze twee andere zelfstandige scholen, de Christelijke school voor Praktijkonderwijs Dokkum (PRO Dokkum) en de Inspecteur Boelensschool gevestigd op Schiermonnikoog, vormt de scholengemeenschap een Personele Unie sinds 1 januari 2012.
Nieuwsgierig naar onze school? Kijk op onze website.

 

Solliciteer