Overzicht

Vacature sc Delfland
De sc Delfland is een jonge dynamische school voor VMBO in het hart van Delft, die onderwijs verzorgt voor ongeveer 550 leerlingen. De school biedt de profielen E&O, PIE, HBR en Z&W aan. Er is volop ontwikkeling om het onderwijs ‘toekomstbestendig’ te maken.
Daarnaast is er een goed georganiseerde begeleidingsstructuur voor (startende) docenten/assistenten en zijn er goede ontwikkelmogelijkheden.
Vanwege het aanvaarden van een ‘functie elders’ door de onderwijsassistent van de afdeling HBR is er met ingang van 1 maart ruimte voor:  

Een onderwijsassistent HBR (horeca, bakkerij en recreatie)                                                   0,8 fte

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn er aanvullende middelen beschikbaar om de leerlingen extra ondersteuning te bieden tijdens de praktijklessen. Het betreft dus een tijdelijke aanstelling.
 

Sollicitatieinformatie

Uw sollicitatie kunt u voor zondag 5 februari richten aan de heer I. (Iwan) Jonkman, directeur beroepsgerichte leerwegen, en sturen naar het e-mailadres personeelsadministratie@scodelft.nl.

Voor informatie over de inhoud van de functie kan er contact opgenomen worden met dhr. J. Rombouts, unitleider HBR en E&O via
j.rombouts@sc-delfland.nl
 

Over sc Delfland

De sc Delfland
Binnen scholencombinatie Delfland verzorgen het Christelijk Lyceum Delft (CLD) en het Grotius College (GC) samen vmbo-opleidingen in de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. De scholen vinden elkaar in het standpunt een school te willen zijn waar iedereen met een passend advies welkom is. Ouders en leerlingen kiezen voor onderwijs waarbij normen en waarden hoog in het vaandel staan. Uitgangspunten zijn: respectvol met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen en aandacht hebben voor elkaar.

Binnen de visie van Scholencombinatie Delfland staan verder nóg een aantal zaken centraal:

  • voorbereiding op het MBO
  • hoogwaardige technologie
  • ondernemerschap
  • zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • fantastische schooltijd

Solliciteer