Overzicht

Werkzaamheden
Bij Guido draagt men met elkaar bij aan de ontwikkeling van de (ruim) 1.700 leerlingen en 230 medewerkers. Het christelijk onderwijs wordt gegeven op drie vestigingen, respectievelijk twee in Amersfoort en een in Arnhem. Zie ook www.guido.nl. 
Per direct is de afdeling ICT op zoek naar een Functioneel Beheerder. ICT ontwikkelt zich steeds verder naar een regieafdeling die zelfredzaamheid van de medewerker stimuleert en het bewaken van de processen en informatievoorziening voorop stelt. Ook hebben
we koers gezet naar demand en supply management. Daarmee moet de infrastructuur (techniek en informatievoorziening) zo ingericht worden dat er snel ingespeeld kan worden op vragen uit de organisatie. Een veranderd onderwijslandschap zorgt voor een andere ICT-behoefte
en snel wisselend aanbod van producten en diensten.

Als Functioneel Beheerder ga je je bezighouden met onder andere de volgende taken:

 • Inrichting en optimalisatie van processen voor het onderwijs, waarbij je processen inzichtelijk maakt, adviseert en gebruikers ondersteunt in het leerproces bij de wijzigingen;
 • Applicatiebeheer van de centrale informatiesystemen in de breedste zin van het woord;
 • Controle op het functioneren van de applicaties, verhelpen van storingen, aansturen leveranciers en het beheer van contracten en service level;
 • Toezien op de naleving van voorschriften inzake de beveiliging van gegevens;
 • Je beheert en onderhoudt de appliciatiedocumentatie en informeert en ondersteunt (nieuwe) gebruikers, (nieuwe) medewerkers en leerlingen;
 • Gebruikerswensen inventariseren en inregelen, waarbij je functionele ontwerpen maakt en vertaalt naar een functioneel- en gebruikerstestplan. Deze vervolgens implementeert en hierover rapporteert;
 • Gegevens- en informatiebeheer, waarbij je gegevens controleert op consistentie, zorg draagt voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse systemen en informatie toegankelijk maakt;
 • Je draait, samen met het ICT-team, in toerbeurt mee met de eerstelijns servicedesk.

Dit verwachten wij van jou:

 • Je bent in het bezit van een HBO opleiding in de richting van ICT;
 • Je kunt je onze (onderwijs)applicaties en platforms snel eigen maken voor regie en beheer zoals ItsLearning en Quayn, en de zogenaamde educatieve contentketen voor het ontsluiten van digitale leermiddelen voor leerlingen;
 • Omdat BI in het algemeen, Learning analytics en realtime gerelateerde applicaties de komende jaren bij Guido belangrijker worden is kennis hiervan een pré;
 • Je kunt ICT systemen in korte presentaties uitleggen aan (onderwijs)medewerkers;
 • Je hebt een open houding ook richting andere taakgebieden en bent een echte doorzetter.

Sollicitatieinformatie

Wij verwachten van medewerkers dat ze overtuigd christen zijn, meelevend lid van een kerkelijke gemeente en van harte kunnen instemmen met ons identiteitsdocument. Voor meer informatie
kun je telefonisch contact opnemen met de heer Huib Liefhebber, hoofd afdeling ICT. Sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar vacature@guido.nl

Organisatie: GSG Guido
Contactpersoon: Dhr. Huib Liefhebber
Telefoon: 06-466 178 35
Mail: hliefhebber@guido.nl 

Over GSG Guido Locatie Havo Vwo

Op GSG Guido Locatie Havo Vwo dagen we leerlingen in een veilige, warme scholengemeenschap steeds weer uit met nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en met alle moderne leermiddelen die voorhanden zijn. We vragen creativiteit, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Onze christelijke identiteit is de basis van waaruit wij werken. 

Onze school bouwt op belangrijke christelijke waarden als liefde, respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg naar een mooie waardevolle toekomst. 

Naast vakkennis en vaardigheden vinden we vorming belangrijk. Om dit het beste tot zijn recht te laten komen vinden wij het belangrijk dat er een veilig leer- (en werk) klimaat is en zetten we zo nodig ons ervaren en effectieve ondersteuningsteam in. 

Solliciteer