Overzicht

Ben jij de ideale leerkracht voor onze leerlingen? 
    Voor groep 6 zoeken we een enthousiaste leerkracht die in 
    samenwerking met een onderwijsassistent het beste uit de leerlingen haalt!
 
  Reageer als 

  • je wilt werken in een enthousiast team met hart voor onze leerlingen
  • je interesse hebt in leerlingen met een vorm van autisme 
  • je werken in het speciaal onderwijs als een persoonlijke ontwikkeling ziet
  • je graag samenwerkt met een onderwijsassistent 
  • je consequent, duidelijk en voorspelbaar bent
  • je structuur kunt bieden in een groep
  • je een gedegen inwerkbeleid en begeleiding op prijs stelt

 
              
              Wil je eerst oriënteren? 
              Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
                 Ted Wennekes   twennekes@bbonderwijs.nl 

 

Pabo Vacature Berg en Bosch School Houten Groep 6

Sollicitatieinformatie

Over Berg en Boschschool

De Berg en Bosch School bestaat uit vijftien groepen op twee locaties. In Bilthoven zijn acht en in Houten negen groepen en een wisselklas gevestigd
Eén van de groepen in Houten is een zogeheten Onderwijs-Zorgarrangement (oza). In een oza werken onderwijs en jeugdzorg samen in een integraal programma voor jonge kinderen met speciale onderwijs-zorgbehoeften.

De school richt zich binnen haar onder­wijs op het behalen van de kerndoelen basisonderwijs tot minimaal groep 6 en maximaal groep 8 niveau. De groepssamenstelling is niet gebaseerd op het klassikale jaarsysteem van de basisschool. Bij plaatsing op de Berg en Boschschool wordt allereerst gekeken naar de locatie die het best aansluit bij de woonplaats van een leerling. Indien daar plaats is, wordt er bij de indeling in de groepen gekeken naar de leeftijd, maar vooral ook naar het didactische niveau (hoe ver is de leerling met de leerstof), de ontwikkelingsleeftijd en de vaardig­heden op sociaal-emotioneel gebied. Ook speelt de samenstelling van de groep mee bij plaatsing in de groep.
Klik hier voor een impressiefilmpje van de locatie Houten.
 

Solliciteer