Overzicht

Ben jij een ervaren docent die toe is aan de volgende uitdaging? Lijkt het jou leuk om jouw lesgevende taak uit te breiden met een coördinerende taak? Kom je dan verder ontwikkelen op Het Streek College!
 
Als leerjaarcoördinator ben je het aanspreekpunt op de afdeling om zo de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen, zowel met leerlingen als organisatorisch. De leerjaarcoördinator stelt zich altijd onafhankelijk en neutraal op en zorgt ervoor dat betrokkenen
zelf de uiteindelijke oplossing vinden. Binnen afgesproken kaders neem je in voorkomende gevallen zelf besluiten. Daarnaast ben je een sparring-partner voor de teamleider/MT. Zowel intern als extern (met name naar ouders/verzorgers toe) is de leerjaarcoördinator
een ambassadeur en vertegenwoordig je onze school op een prettige en positieve manier. Leerjaarcoördinatoren krijgen een vaste werkplek in het gebouw. 
 

De leerjaarcoördinator:

 • Vervult een voorbeeldfunctie binnen de school.
 • Maakt contact met en geeft sturing aan zowel ‘eigen’ leerlingen als leerlingen van andere leerjaren/afdelingen. 
 • Heeft coördinerende en leidinggevende kwaliteiten.
 • Kan collega’s en leerlingen motiveren, inspireren en waar nodig ondersteunen, biedt een luisterend oor. 
 • Kan goed problemen oplossen.
 • Kent de regels van feedback en kan ze toepassen in de werkrelatie met collega’s en leerlingen.
 • Kan goed samenwerken en zelfstandig werken.
 • Kan goed omgaan met wisselende werkomstandigheden en is stressbestendig.
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden voor de verschillende doelgroepen: MT, OP en OOP, leerlingen en ouders.
 • Is bereid zich te ontwikkelen en desgewenst scholing te volgen.   
   

In eerste instantie is deze vacature voor de taak van leerjaarcoördinator. Graag horen we van jou welk vak je daarnaast wil geven. Ben je 2e-graads bevoegd of studeer je hiervoor? We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. Reageer gerust
of stel je vragen.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie over deze functie geeft Ted Kraaijeveld (teamleider),
tkr@hetstreek.nl

Solliciteren kan tot en met woensdag 8 februari 2023.
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 16 februari 2023 vanaf 15.00 uur.

 

Over CSG Het Streek

Samen leren, samen leven!
Christelijke Scholengemeenschap Het Streek heeft twee locaties en samen bouwen we aan een inspirerende omgeving, waarin onze leerlingen zich ontwikkelen en kansen pakken. Het resultaat is belangrijk, maar de weg daar naartoe ook. We stimuleren leerlingen hun groeiproces te delen met anderen, binnen de school en ook daarbuiten.

Het Streek Lyceum
Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium en bevindt zich op de Bovenbuurtweg in Ede. We staan in de regio bekend vanwege het diverse aanbod waarin onze leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Het programma bestaat uit reguliere lessen en veel mogelijkheden om deze kennis en ervaring toe te passen in de praktijk. Deze praktijkervaring zorgt voor een goede aansluiting met het vervolgonderwijs.
Het technasium heeft in 2011 een nieuw technolab gekregen. Daar kunnen vwo- en havoleerlingen met een voorliefde voor de bètavakken vraagstukken oplossen die het bedrijfsleven aanreikt.

Het Streek College
Het Streek College aan de Zandlaan is een school voor pro, vmbo en mavo. We staan in de regio bekend vanwege de goede sfeer en sterke begeleiding van de kinderen, zoals huiswerkbegeleiding en het mentoraat. Het programma bestaat uit theoretische vakken en veel beroepsgerichte vakken met leuke opdrachten. Zo leren onze leerlingen met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Kinderen kunnen zich al vanaf de eerste klas ontwikkelen in techniek. Bijzonder is ook GO!
GO! geeft leerlingen voor wie de overstap van de basisschool naar de middelbare school toch nog iets te groot lijkt extra maatwerk.

Identiteit
CSG Het Streek is een christelijke school met een open toelatingsbeleid. Op alle niveaus geven wij de leerlingen gedegen onderwijs in een goede sfeer op basis van christelijke normen en waarden. Van de ruim 2.300 leerlingen verwachten wij dat zij die normen en waarden respecteren. De ruim 250 medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. De Bijbel en het leven van Jezus zijn voor ons een bron van inspiratie. Dat zie je terug in onze onderwijsvisie en in de manier waarop we met elkaar omgaan.

 

 

Solliciteer