Overzicht

Voor vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof gaat zijn wij op zoek naar een leerkracht voor groep 3. De vervanging is van 15 februari 2023 tot en met 31 juli 2023.
 
Geniet jij enorm van de stappen die kinderen maken in groep 3 en vind jij niets mooier dan leerlingen leren lezen? Is de slogan ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ jou op het lijf geschreven? Dan zijn we bij Klavertje vier op zoek naar jou!
 
Over RKBS Klavertje vier 
Klavertje vier is een gezellige school waar kinderen al spelend en onderzoekend kennismaken met de wereld. We helpen kinderen zichzelf én de wereld te leren kennen. Basisvaardigheden zoals rekenen en taal zijn hierin minstens zo belangrijk als creativiteit
en spelend leren. Wij werken met een doorgaande leerlijn. 

Vol toewijding bereiden wij onze leerlingen voor op hun rol als wereldburgers. Klavertje vier biedt aan alle kinderen Engels aan. Een tweede accent ligt op ICT en techniek. Ons gebouw is onlangs voorzien van een nieuw TechLab dat gebruikt wordt door onderwijs
en opvang. Iets waar we trots op zijn! Ook is Klavertje vier samen met basisschool De Brandaris en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Mirakels de Communityschool ‘In de Breedte’.  

 

Wie ben je? 

  • Je bent in bezit van een pabo-diploma.
  • Werkervaring is een pre, maar is geen vereiste. 
  • Je bent graag onderdeel van een zeer gemotiveerd en enthousiast team. 
  • Je communiceert op een open manier en je ziet van het hebben van een klas met kinderen van allerlei achtergronden als een meerwaarde.
  • Je bent nieuwsgierig, biedt duidelijke structuur en stelt heldere leerdoelen op. En niet te vergeten… je wilt jouw leerlingen onderwijs van hoge kwaliteit bieden.
  • Onze slogan ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ breng jij tot uiting door een prettige samenwerking met je collega’s. Je wordt onderdeel van een ambitieus team en jij draagt daaraan graag je steentje bij.  

Sollicitatieinformatie

Net zo enthousiast als wij? Solliciteer dan direct 
Mail je cv en korte motivatie naar:
personeel@meerprimair.nl
, o.v.v. ‘Vacature leerkracht groep 3 Klavertje vier’. 
 
Solliciteren is mogelijk tot 17 februari 2023.
 
Meer weten? 
Voor vragen over werken bij Stichting Meer Primair en de sollicitatieprocedure neem je contact op met het Meer Primair Bureau: 023-554 23 51 of
personeel@meerprimair.nl.
 
Voor vragen over de functie neem je contact op met directeur Erik Vis: 023-56 19 050 of
directie@klavertje-vier.nl. Kijk ook op
www.klavertje-vier.nl.
 

Over Klavertje Vier

RKBS Klavertje vier wil een effectieve school zijn die de kansen op een succesvolle deelname aan de maatschappij vergroot. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Het onderwijs is erop gericht dat we ieder kind mogelijkheden bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze als volwassenen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze samenleving. Klavertje vier besteedt veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarnaast krijgen ook andere ontwikkelingsaspecten zoals creativiteit, samenwerken, onderzoeken, en spelend leren volop aandacht. Ons onderwijs rust op twee pijlers: Het schoolse leren: nadruk op basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen als voorwaarden om kinderen in brede zin te kunnen vormen. Het sociaal-emotionele leren: de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in de samenleving (creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en experimenteren). We ondersteunen kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Samen met basisschool De Brandaris en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Mirakel vormt Klavertje vier de Communityschool 'In de Breedte'.

Solliciteer