Overzicht

De Korf Montessori

De Korf is een gezellige kleine wijkschool.
We staan in de wijk bekend om ons Montessori onderwijs en prettige sociale klimaat. Op de Korf kun je je zelf zijn maar doen we ook veel dingen samen, zoals de taal- en rekenlessen. In ons Kosmisch Onderwijs kunnen leerlingen, door onderzoek te doen, leren wat ze zelf belangrijk vinden. Op deze manier spreken we ons zeer diverse publiek aan: Een stevige basis voor iedereen, extra aandacht voor wie dat nodig heeft en mogelijkheden om eigen interesse en talenten uit te diepen.

Op onze school wordt hard gewerkt, we willen dat onze leerlingen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan, gegroeid zijn als mens en met plezier terugkijken op hun basisschoolperiode.

Ook zetten wij ons in om toekomstige nieuwe collegas voor het onderwijs op te leiden. Op onze school krijg je verantwoordelijkheid, maar staan we wel naast je om je te begeleiden en je kansen te geven om te leren.

Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar collega voor groep 5/6, voor 2 dagen, een derde dag samen met je duo-collega is ook mogelijk.

Bekijk ook onze website:https://www.montessorischooldekorf.nl/

Enthousiast geworden? Leuk! Stuur jouw motivatie en CV naar ons toe via de sollicitatie button en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Mocht je nog vragen hebben, kun je hiervoor terecht bij de directeur Mirjam Dries,010-4371050.

– een actieve bijdrage in ons team
– uitgaand van de ideeën van Maria Montessori
– maar ook vanuit nieuwe onderwijsinzichten
– in een positief sociaal en pedagogisch klimaat

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over De Korf 

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer