Overzicht

De Piloot – groep 8A

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. Wij verzorgen (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Piloot.

De Piloot is een school voor speciaal onderwijs (leeftijd 4 t/m 12 jaar) waar leerlingen onderwijs krijgen die gedragskenmerken vertonen voortkomend vanuit verschillende stoornissen waaronder autisme, angststoornissen en adhd (internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek). De leerlingen zijn gebaat bij een leerkracht die affiniteit en/of ervaringheeft met deze doelgroep. De leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid, veiligheid en structuur.

De Piloot heeft kleine groepen van maximaal 14 kinderen, de groepsleiding bestaat uit een leerkracht en in de meeste groepen een onderwijsassistent. Er is op De Piloot een groot aantal gespecialiseerde medewerkers aanwezig zoals; orthopedagogen, logopedisten, maatschappelijk werker, vakleerkrachten gymnastiek, handvaardigheid en koken.

Het onderwijsbeleid

Alle leerlingen van De Piloot hebben hun eigen, persoonlijke problematiek. Dit vraagt van alle medewerkers een speciale basishouding:

 • Begrip voor het soms ongrijpbare gedrag van de leerling;
 • Vertrouwen hebben in een positieve ontwikkeling van ieder kind;
 • Positief benaderen van de leerlingen;
 • Kunnen variëren in didactische en pedagogische werkwijzen.

Eén van de basisvoorwaarden voor elke leerling om zich te kunnen ontwikkelen is een gevoel van veiligheid. Door hun complexe problematiek hebben veel kinderen dit gevoel van veiligheid verloren. De Piloot realiseert een klimaat waarin angsten en onzekerheden bij kinderen zoveel mogelijk kunnen worden overwonnen, waarbinnen een klimaat van veiligheid en acceptatie ontstaat, kinderen (weer) durven nieuwsgierig te zijn en de wereld te onderzoeken en leren om op positieve wijze contacten met anderen aan te gaan. Bewust streven we het opdoen van succeservaringen na. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is een vast onderdeel van het programma. Acceptatie van het kind en begrip voor de manier waarop een stoornis zich kan uiten, blijkt uit de manier waarop we de leerlingen benaderen en hen helpen zich te ontwikkelen.

Onze missie

De Piloot biedt Kwalitatief, Uitdagend, Stimulerend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij hanteren de kerndoelen voor het regulier onderwijs als uitgangspunt.

Dit betekent dat wij:

 • nauwkeurig volgen, observeren en krachtig handelen;
 • zorgen voor duidelijkheid in ruimte, activiteit, interactie en tijd d.m.v. onze basisaanpak vanuit de methode Wijzer Onderwijs;
 • samenwerken met leerling, ouder(s) en ketenpartners;
 • een veilige leeromgeving bieden waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen, door adaptief onderwijs te bieden.

Ons Motto

De Piloot brengt je verder!

Doelstellingen:

De doelstelling van de Piloot is makkelijk te benoemen, maar soms een uitdaging om uit te voeren. Voor onze leerlingen willen wij een school zijn waarin zij zichzelf kunnen zijn, kunnen leren op een manier die rekening houdt met de ondersteuningsbehoeften, maar altijd uitgaat van de mogelijkheden.

Ons leukste…..

Het leukste aan De Piloot zijn uiteraard onze leerlingen! En als bonus krijg je er ook een gemotiveerd team bij wat houdt van een uitdaging.

 • De Piloot hanteert een continurooster. De leerlingen gaan elke dag van 8:30 14:00 naar school.
 • De werktijden van het personeel zijn: 08:00 uur 16:30 uur.

Locatiegegevens:

De locatiegegevens per locatie behorend bij de school

Locatienaam: SO de Piloot

 • Internaliserende afdeling bovenbouw: groep 6 t/m 8
 • Praktijkonderwijs en lager dan PRO
 • VMBO BB / KB
 • VMBO TL
 • HAVO/ VWO

Meer informatie over De Piloot vind je op www.depiloot.nl

Voor de bovenbouw zijn we per direct op zoek naar een leerkracht groep 8 (FTE 0.6) op maandag, dinsdag en woensdag. In de groep wordt onderwijs aangeboden op leerroute 7 (VMBO TL t/m VWO) en werk je (deels) samen met een onderwijsassistent.

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie en vragen over de school, kan je contact opnemen met Charlotte Grootenboer (afdelingsleider- bovenbouw) via telefoonnummer 010-4205314/06-83811559.

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. Wij verzorgen (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Piloot. De Piloot is een school voor speciaal onderwijs waar leerlingen onderwijs krijgen die gedragskenmerken vertonen voortkomend vanuit verschillende stoornissen waaronder autisme, angststoornissen en adhd. De leerlingen zijn gebaat bij een leerkracht die affiniteit en/of ervaringheeft met deze doelgroep. De leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid, veiligheid en structuur.Het betreft een vacature voor onderwijsassistent voor een groep 4. Meer informatie over onze school vind je op:https://www.depiloot.nl/

– Duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht;
– Zelfstandig en flexibel;
– Goede communicatieve vaardigheden en ICT-Vaardigheden;
– Teamspeler.

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over De Piloot 

De Piloot is een cluster 4 school.
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.
Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot kan gemeld worden dat de school in haar nu haast 50 jarige bestaan een uitgebreide expertise opgebouwd heeft in de opvang en begeleiding van kleuters en kinderen met:

 • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
 • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met;
 • hyperactiviteit (ADHD),
 • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS) zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger
 • hechtingsstoornissen.
 • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen

Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van het Passer College (V.S.O. afdeling van de Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme, teruggetrokken gedrag of bijv. angsten.

Solliciteer