Overzicht

Over de Slinge

OBS Over de Slinge is gelegen in de wijk Pendrecht. De school heeft ongeveer 390 leerlingen verdeeld over 20 groepen. Op OBS Over de Slinge is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. Meer info over de school vind je op: https://www.overdeslinge.nl/

Schoolconcept:

Over de Slinge werkt volgens een traditioneel leerstofjaarklassensysteem, waarbij er gewerkt wordt met homogene leerjaargroepen (1 t/m 8). Binnen de groepen wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken, EDI (afstemming van het onderwijs op meerdere niveaus), tegemoetkomend aan de behoeften van leerlingen en o.b.v. gedegen analyse van resultaten.

Functie-inhoud:

De functie is, zoals geschetst, een parttime leerkracht per 1 januari 2023.

Geïnteresseerd? Reageren?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie neem dan contact op met Patricia Keukelaar, directeur via 010-4803552 voor vragen.

Stuur je beknopte motivatie + C.V. via de sollicitatieknop.

– Opbrengstgericht werken, dus in staat zijn om het onderwijs op meerdere niveaus binnen een groep aan te bieden
– In staat zijn om een professionele relatie met de leerlingen, ouders en collega’s aan te gaan
– Op een effectieve manier met onze ouders communiceren en de betrokkenheid van hen vergroten op onze school
– De kwaliteit van ons team versterken, waarbij je het plezier niet uit het oog verliest
– De kennis van de laatste onderwijsontwikkelingen effectief en planmatig vertalen naar het onderwijs van Over de Slinge
– Samenwerken, verbinden en leren van en met elkaar
– Lef tonen
– De klas, onze leerlingen stimuleren op een inspirerende en effectieve wijze
– Daagt onze leerlingen uit
– Laat onze leerlingen schitteren

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over Over De Slinge 

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer