Overzicht

SBO Sonnevanck

Leerkracht 11

Wil je een nieuwe uitdaging? SBO Sonnevanck is op zoek naar een MB collega.

Bij ons op school is de leerkracht echt aan zet. Jij kan het verschil maken voor onze kinderen. Je krijgt bij ons de kans om meer te doen dan alleen lesgeven. Contacten met PPO, de zorgcoördinatoren, smw, logopedie enz doe je allemaal zelf. Jij kent je kinderen immers het best! Mocht je geen ervaring hebben met deze taken is dat geen probleem, we helpen je graag om alles goed onder de knie te krijgen.

We hebben een vacature voor wtf 1.0, maar minder werken is ook mogelijk.

Geen ervaring met de doelgroep is ook geen probleem zolang je maar wel een flinke motivatie hebt om juist deze doelgroep beter te leren kennen

Meer info over SBO Sonnevanck vind je op: www.sbo-sonnevanck.nl

Hoe verder?

Ben je enthousiast geworden over deze vacature en onze leuke school? Dan zien wij graag jouw sollicitatie en CV tegemoet via de sollicitatieknop.

Voor eventuele vragen over de school, kun je terecht bij Martine Remijn, Directeur SBO Sonnevanck, telefoonnummer: 010-4858227

– Je kunt opbrengstgericht werken, in staat zijn om het onderwijs op meerdere niveaus binnen een groep te bieden
– Je in staat bent tot het aangaan van een professionele relatie met de leerling, ouders en collega’s
– Je constructief kunt samenwerken binnen het team.

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over Sonnevanck 

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer