Overzicht

Obs de Toermalijn

Leerkracht onderbouw (locatie Schere)

Ben jij onze nieuwe leerkracht voor de onderbouwgroep?

Starten met de kleinsten

Obs de Toermalijn ligt in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. De school heeft ongeveer 370 leerlingen verdeeld over 16 groepen in 2 gebouwen (locatie Hijkerveld en locatie Schere). Op obs de Toermalijn is ieder kind en iedere leerkracht welkom, wat iemands sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ook is. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Zo wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten én verschillen tussen kinderen. Ook zijn we een Lekker Fit! school en besteden veel tijd aan bewegen, sporten en gezonde voeding.

Voor onze locatie Schere zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren leerkracht voor onze kleutergroep (1/2) . Wij zoeken een leerkracht die vaardig is in het op een positieve manier begeleiden van en lesgeven aan een gezellige groep. In jouw groep zitten bij de start van schooljaar 2022-2023 ongeveer 19 leerlingen. Gedurende het schooljaar zullen er 4-jarigen instromen. Voor de beide kleutergroepen gezamenlijk is er 5 dagen per week een onderwijsassistent beschikbaar voor de groep.

Klaar voor wat extra’s?

De komende jaren willen wij snoeihard werken aan het veranderen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op de locatie Schere. Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken om onze school nog een stap verder te brengen? Hard werken wordt beloond. In het schooljaar 2022-2023 ontvang je een arbeidsmarkttoelage vanuit de NPO-gelden; een mooi extraatje.

Op obs de Toermalijn besteden wij veel aandacht aan een goed en veilig pedagogisch klimaat. Dit bereiken wij met behulp van de Kanjertraining. Daarnaast werken wij op school volgens de ONZE-aanpak, een pilot van PPO Rotterdam.
Door het geven van goed doordacht onderwijs en het creëren van eigenaarschap bij de leerlingen voor hun eigen ontwikkelproces, zorgen wij ervoor dat de leerlingen uitstromen op het voor hen passende niveau, klaar om te starten op het voortgezet onderwijs.

Eindejaarsuitkering

Ben jij onze nieuwe kleutermeester of kleuterjuf? Dan mag je 1 augustus beginnen! Het is ook mogelijk om per direct te starten. Het gaat om een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, CAO-PO salarisschaal L10 en een eindejaarsuitkering. Hebben wij je enthousiast gemaakt? Solliciteer dan direct!

Meer informatie over de functie kun je opvragen bij directeur Saskia Spierings via 06-46 37 43 33 of per mail: saskia.spierings@stichtingboor.nl. Je kunt ook terecht bij Ronnie Blanket, adjunct-directeur van locatie Schere, via 06-83 81 03 40 of per mail: ronnie.blanket@stichtingboor.nl. Nieuwsgierig geworden en wil je een rondje door de school lopen? Aarzel ook dan niet om contact op te nemen met Saskia of Ronnie!

– opbrengstgericht werken (4D-model);
– in staat om het onderwijs op meerdere niveaus binnen jouw groep aan te bieden;
– het beste uit leerlingen naar boven halen;
– een professionele (en leuke!) relatie met de leerling, ouders en collegas aangaan en onderhouden;
– samenwerken met collegas en samen het onderwijs constant verbeteren;
– je schouders eronder zetten en je niet snel uit het veld laten slaan;
– kritisch kijken naar je eigen handelen en makkelijk feedback geven.

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over De Toermalijn 

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer