Overzicht

Tyltylschool Rotterdam

Leerkracht (0,6-1,0 fte)

Ben jij een leerkracht in hart en nieren? Ga jij 100% voor onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen? Verhuis je mee met de school naar een prachtige nieuwe locatie? Dan zoeken wij jou.

Ons verhaal
Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor de Tyltylschool SO. De Tyltylschool SO is een openbare school voor speciaal onderwijs in Rotterdam, gevestigd op de Kromme Zandweg in Rotterdam Zuid. Ons onderwijs richt zich op kinderen tussen de 4 en 13 jaar met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Met een enthousiast team verzorgen wij onderwijs aan ongeveer 55 leerlingen, verdeeld over 7 groepen.

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig
Dat is ons motto. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke leven ná school. Ieder kind krijgt een passend aanbod van onderwijs en alle zorg om dat mogelijk te maken. Dat doen we in de veilige en uitdagende omgeving van onze school. In kleine stapjes en met haalbare doelen sluiten we aan op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. De pijlers van ons onderwijs zijn: zo zelfstandig mogelijk; ieder mens kan zich ontwikkelen; en: we doen het samen.

Verhuizing
In 2023 verhuizen we naar een volledig nieuw schoolgebouw in Schiebroek/Hillegersberg. Daar gaan we samen met Myltylschool de Brug en Rijndam Revalidatie in het ROeR: het Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum. Je gaat dus een bijzonder uitdagende toekomst tegemoet als je het ja-woord durft te zeggen. Een toekomst waarin je het verschil kunt maken voor een bijzonder waardevolle doelgroep.

Dit kun je
Je hart gaat sneller kloppen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Je werkt graag samen. Je bent communicatief vaardig, hebt zelfreflectie en durft kritisch te zijn. Je bent pedagogisch en didactisch sterk onderlegd, proactief en past je onderwijs aan op de behoefte van de leerlingen, zodat je maximale onderwijskansen biedt aan een populatie die dat het hardste nodig heeft.

Dit krijg je

  • Een veelzijdige baan in een multidisciplinair en betrokken team.
  • Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en uit te dagen.
  • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.

Hoe verder?
Meer informatie over de school kun je vinden op www.tyltylschool.nl. Misschien heb je vragen of zou je willen kennismaken voordat je besluit om te solliciteren. We horen graag van je! Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met Chantal de Bree, afdelingsleider van de Tyltylschool SO (010-4805529). Word jij onze nieuwe leerkracht? Je kunt hier solliciteren via werkenbijboor.nl

– Je kunt passend onderwijs aanbieden gericht op de behoeften van de leerlingen
– Je bent in staat om bestaande leerlijnen aan te bieden, maar ook om waar nodig eigen materiaal te ontwikkelen
– Je kunt goed samenwerken met mensen van verschillende disciplines
– Je bent in staat tot het aangaan van een professionele relatie met de leerling, ouders en teamleden
– Je bent een professional met hart voor leerlingen met een onderwijs- /zorgbehoefte
– Je bent communicatief vaardig en kunt snel schakelen
– Je kunt aandacht, structuur en duidelijkheid bieden
– Je bent pedagogisch en didactisch sterk onderlegd
– Je hebt zelfreflectie en durft kritisch te zijn
– Je kunt zelfstandig werken
– Je vindt het interessant om een actieve rol te hebben in de schoolontwikkeling

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over Tyltylschool

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer