Overzicht

Dr. A. van Voorthuysenschool

De Dr. A. van Voorthuysenschool locatie SO is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4-12 jaar. De school staat op Rotterdam-Zuid in de wijk de Wielewaal. Onze VSO-afdeling is de Herenwaard, op locatie IJsselmonde.

Ik kan het echt!

Dit is het motto van onze school. Dit houdt in dat wij onze leerlingen, waar het mogelijk is, zelf laten ervaren en ontdekken en dat we pas hulp geven als het echt nodig is. Wij willen leerlingen laten ervaren dat ze, passend bij hun mogelijkheden, zelf een heleboel kunnen. Dit geeft zelfvertrouwen en de motivatie om verder te leren. We werken volgens de zml-leerlijnen en gebruiken ParnaSsys om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Naast onze zml-expertise hebben we expertise op het vlak van de begeleiding van leerlingen met autisme gerelateerde-problematiek (structuur en gedrag).

Onze leerlingen hebben in sterke mate behoefte aan:

  • Versterking van hun competentiegevoel (ik kán het)
  • Vergroting van het gevoel van autonomie (ik kan het zélf)
  • Gevoel erbij te horen (relatie)

Voor meer informatie zie: https://www.zmlkvoorthuysen.nl/

Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Dan maken we graag kennis met jou. Voor informatie of vragen kun je bellen met Lennart Zwijnenburg locatiedirecteur (010-4291587).

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie via de sollicitatieknop. Termijn insturen brieven: voor 19 september 2022.

– Die affiniteit heeft met leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn
– Die een uitdaging ziet in het zoeken naar de goede pedagogische aanpak, kan genieten van kleine stapjes en trots is als een kind zegt ik kan het echt

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over Dr A. van Voorthuysenschool 

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer