Overzicht

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Vacature pedagogisch hulpverlener/leerling coördinator voor 0,6-1,0 FTE

 
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan in het onderwijs?
 
 
Onze leerlingen en medewerkers van de prof. dr. Gunningschool VSO zijn per direct op zoek naar een pedagogisch hulpverlener en voor de woensdagen naar een leerling coördinator. Een combinatie van beide taken is mogelijk en verdient de voorkeur. 

De functie omvang betreft 0,8 – 1,0 FTE .
 
Wij zijn een kleinschalige VSO school waar we in een hecht team onderwijs bieden aan een kwetsbare doelgroep. Veiligheid, kwaliteit en betrokkenheid zijn onze kernwaarden. Het pedagogisch-didactisch handelen is op deze kernwaarden gericht.
 
Op de prof. dr. Gunningschool hanteren een schoolbrede pedagogische aanpak: Positive Behavior Support. We richten ons op wat er goed gaat, bieden een duidelijke structuur en handelen eenduidig.
Daarnaast bieden wij een didactisch aanbod met een heldere lessenstructuur
Met deze pedagogisch-didactische aanpak bereiden wij onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en het verder deelnemen aan de maatschappij. We bieden diplomagericht onderwijs voor de TL afdeling. Vanaf schooljaar 2021-2022 zal dit ook gelden voor de leerlingen
in de basis en kaderberoepsgerichte leerweg.  

Taakomschrijving:
Als pedagogisch hulpverlener ondersteun je leerling in de klas zodat het onderwijsproces doorgang kan vinden. Je bent in staat om op een juiste wijze contact te leggen met de leerlingen en kan de-escalerend handelen. Hierin is het belangrijk dat je goed kan
samenwerken en afstemmen met collega’s.
Als leerling coördinator ben je verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen en voor de rust en veiligheid in de school. 
 
Wij zoeken:

  • Iemand met de opleiding MBO-SPW, HBO-SPH of een vergelijkbare opleiding.
  • Een stevige persoonlijkheid.
  • Een teamplayer die van doorzetten weet.

 
Wij bieden:

  • Een goede sfeer binnen een kleinschalige, gestructureerde setting.
  • Collegialiteit; het team kenmerkt zich door grote betrokkenheid.
  • CAO-VO salariëring; schaal 8.
  • Ondersteuning specifiek gericht op startende en nieuwe collega’s.
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 
Meer weten?
Informatie over onze school vindt u op onze website: https://www.gunningschool-vso.nl/
 
Contact
Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij dhr M. van Merm (teamleider). Hij is te bereiken op 023-5411912 of per mail
m.vanmerm@gunningschool-vso.nl.
 

Interesse in deze baan?
Stuur een brief met uw CV naar mevr. M. Olie,
pz@gunningschool-vso.nl

 

Sollicitatieinformatie

Over Prof.dr.Gunningschool VSO

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Prof. dr. Gunningschool biedt onderwijs aan leerlingen, die ouder zijn dan de basisschoolleeftijd en vanwege gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. De school biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen. Op de Prof. dr. Gunningschool VSO wordt ernaar toe gewerkt om alle leerlingen via stage, werk, regulier onderwijs of vervolgonderwijs zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij. De Gunning VSO biedt ook de theoretische leerweg aan.

Solliciteer