Overzicht

VSO De Hoge Brug

Leraar ondersteuner

Per direct starten

Leraar ondersteuner gezocht!

Voor onze school, VSO De Hoge Brug, zijn we per direct op zoek naar een leraar ondersteuner.

Jij vindt het een  uitdaging om met cluster 3 leerlingen te werken!

De school wordt bezocht door zeer moeilijk lerende kinderen vanuit alle culturen en sociale milieus die onze samenleving rijk is. Al onze leerlingen hebben zeer uiteenlopende ontwikkelingsperspectieven en hulpvragen.

Samen met je collega’s ga je aan de slag.

  • Jij geeft de leerlingen de mogelijkheid om te leren;
  • Jij zet een gestructureerde leuke sfeer neer en daarom zijn jouw lessen één groot feest!;
  • Jij hebt hart voor de leerlingen en weet door werk- en levenservaring hoe je met deze doelgroep om moet gaan.
  • Jouw ruime ervaring zorgt dat jij deze kwetsbare leerlingen op creatieve wijze weet te motiveren, vertrouwen te geven en te boeien om ze naar een hoger niveau te tillen.
  • Je bent een echte doorzetter
  • Je hebt humor, staat zeer stevig in je schoenen en weet met deze jongeren op je eigen speciale manier om te gaan.

Het onderwijs binnen onze school is vormgegeven aan de hand van de SLO-leerlijnen voor het ZML. Naast het werken aan didactische doelen wordt er  ook aan pedagogische doelen gewerkt van de jongeren.

De lessen worden gegeven volgens het curriculum van het speciaal onderwijs, sommige jongeren werken met aparte leerroutes.

Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website: https://www.vsodehogebrug.nl/

Mocht je nog vragen hebben? Neem dan contact op met de school en vraag naar Jeroen Platteschorre

Wil je direct solliciteren? Reageer dan via de  sollicitatiebutton.

– Jij bent pedagogisch ontzettend sterk en weet jij binding te creëren, om zo tot resultaat te komen!
– Je geeft samen met een collega les. Een klas bestaat uit circa 14 leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 20 jaar.

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over A. Willeboerschool 

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer