Overzicht

Het Passer College

Het Passer College is voor zijn afdelingen op zoek naar een meedenkende en ervaren roostermaker voor 0,6 wtf. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Je maakt roosters in de laatste versie van het roosterprogramma Zermelo. Deze roosters worden dan gesynchroniseerd met SOMtoday.
In het schooljaar zijn er diverse piekmomenten waarop enige flexibiliteit van je wordt gevraagd. Uiteraard kan dit overwerk later worden gecompenseerd.

Onze school is voor leerlingen met internaliserend problematiek. Deze problematiek komt tot uiting in angsten of het hebben van sombere gedachten. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een autismespectrumstoornis, waardoor bijvoorbeeld de informatieverwerking verstoort kan zijn.
Door deze problematiek hebben onze leerlingen een prikkelarme omgeving nodig, waarbij jij als docent ICT het onderwijs zo leerrijk mogelijk maakt en tegelijkertijd zo gestructureerd mogelijk. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast richten wij ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis.

Meer informatie over het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Solliciteer direct via de oranje sollicitatieknop

– Je bent vaardig in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers
– Je adviseert en ondersteunt de schoolleiding en teams voor zover het rooster bij kan dragen aan de onderwijsdoelstellingen
– Je signaleert knelpunten en je neemt initiatieven gericht op het verbeteren van de onderwijs-logistieke processen en het realiseren van kwaliteitsverbetering van de roosters
– Je bent verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van het basisrooster

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over De Piloot 

De Piloot is een cluster 4 school.
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.
Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot kan gemeld worden dat de school in haar nu haast 50 jarige bestaan een uitgebreide expertise opgebouwd heeft in de opvang en begeleiding van kleuters en kinderen met:

  • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
  • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met;
  • hyperactiviteit (ADHD),
  • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS) zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger
  • hechtingsstoornissen.
  • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen

Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van het Passer College (V.S.O. afdeling van de Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme, teruggetrokken gedrag of bijv. angsten.

Solliciteer