Overzicht

Op X11 zijn we op zoek naar een enthousiaste docent NaSk1 voor in de onderbouw van het vmbo. De vakgroep BiNaSk bestaat op dit moment uit 12 docenten en een TOA. In de onderbouw werk je samen met 5 van deze collega’s.
X11 is een creatief-technische school waarbij alle leerlingen het vak NaSk1 volgen. In de onderbouw zetten we in op het bieden van ervaringen met de BiNaSk vakken onder de noemer “science”. Dit doen we door de leerlingen vanuit praktisch oogpunt, de theoretische
kant te laten begrijpen. Ontdekken en ervaren staan centraal. Hiervoor ontwikkelen we ons eigen lesmateriaal waarmee leerlingen rond bepaalde thema’s leren. Door leerlingen vanuit verschillende perspectieven naar deze thema’s te laten kijken, ontstaat een
verhoogd begrip en kennisniveau. Om dit te versterken, willen we de komende tijd richten op een vakoverstijgende samenwerking met het vak Innovatie&Prototyping, waarbij leerlingen de opgedane kennis bij natuurkunde in de praktijk brengen bij I&P. 
Hiernaast is het ons doel om leerlingen inzicht te geven in zijn of haar eigen leerproces. Op die manier leren we de leerlingen al in de onderbouw verantwoordelijkheid te nemen over dit proces. De lessen die we ontwikkelen zijn dan ook gericht op de vraag hoe
we de leerling zo zelfstandig mogelijk aan het werk kunnen laten gaan. 
We vragen van een nieuwe collega dan ook creatieve inbreng voor nieuwe projecten en onderwijs dat aansluit bij de interesse van de leerlingen. Denk hierbij aan projecten of vakoverstijgende samenwerking met andere vakken. Belangrijk is dat jij flexibel bent
en met je unieke kijk op onderwijs een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van onderwijs waar leerlingen enthousiast en nieuwsgierig van worden. 
 
 

Wat wij zoeken:

  • Tweedegraads bevoegdheid Natuurkunde of Scheikunde
  • Flexibiliteit
  • Unieke en frisse blik op onderwijs
  • Oog voor de leerling
  • Meehelpen aan ontwikkeling van het onderbouw curriculum
  • Goede communicatievaardigheden

Sollicitatieinformatie

Heb je nog vragen over deze vacature?

Naam leidinggevende
Moniek Rieter
Telefoonnr. werk
030-2807099
E-mail werk
mrieter@x11.nu
 
 

Over X11 media en vormgeving

X11 is een school voor vmbo en havo met een creatief-technisch profiel. Op X11 zitten ± 950 leerlingen. De school zal de komende twee jaar groeien naar 1080 leerlingen waarvan uiteindelijk 640 vmbo en 440 havo. We zijn een school voor media en vormgeving in alle leerjaren en op alle niveaus. Dat betekent dat leerlingen die zich graag willen ontwikkelen op het gebied van vormgeven, ontwerp of digitale media bij ons op hun plek zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen in de havo. 
Neem ook eens een kijkje op de website van X11.

X11 media en vormgeving is een school waar:
         • leerlingen komen om hun creativiteit te ontwikkelen
         • teams zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap
         • leren van en met elkaar centraal staat
         • een onderzoekende houding leidt tot kwaliteitsverbetering
         • veel ruimte is voor initiatief van docenten, maar ook hoge eisen gesteld worden
         • iedereen weet waar X11 voor staat
         • kunst en cultuur dagelijks inspireert

Solliciteer