Overzicht

Wie zijn wij:
De Scholengroep Spinoza verzorgt onderwijs aan twaalf scholen voor Voortgezet Onderwijs in Leidschendam-Voorburg, Delft en Den Haag. Wij bieden plek aan meer dan 7000 leerlingen en hebben zo’n 880 personeelsleden in dienst. Elke school heeft haar eigen identiteit,
zodat er vele keuzemogelijkheden zijn voor de leerlingen en ouders. Samen bieden de scholen alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, internationale schakelklas, vmbo (met lwoo), havo, atheneum en gymnasium.

Het bestuursbureau van Scholengroep Spinoza ondersteunt het College van Bestuur (CvB) en de scholen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het stichtingsbeleid. Kernactiviteiten zijn Personeel & Organisatie (P&O), Financiën, Huisvesting & Beheer
en Informatievoorziening & Innovatie.

De functie:
De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van Stichting Scholengroep Spinoza.
De Adviseur Onderhoud & Beheer (Projectleider) werkt binnen de afdeling Huisvesting & Beheer onder verantwoordelijkheid van de Manager Financiën & Beheer. De afdeling Huisvesting & Beheer adviseert de facilitaire medewerkers en directies van onze 12 scholen,
en het bestuur van de scholengroep op het gebied van huisvesting, gebouwbeheer en facilitaire zaken.

Binnen de afdeling Huisvesting & Beheer werken momenteel twee andere adviseurs, met de portefeuilles huisvesting (beleid en projectmanagement) en facilitaire zaken (soft services). Naast deze collega’s zul je de rol van adviseur en projectleider vervullen op
het gebied van bouwtechnisch beheer en (groot) onderhoud, ter ondersteuning van het primaire onderwijsproces op de diverse scholen.

De rol van Adviseur Onderhoud & Beheer (Projectleider) richt zich op:

  • planmatig- en preventief (groot) onderhoud, ook in relatie tot de huisvestingsvisie, conform NEN-richtlijnen en met oog voor duurzaamheid;
  • het inhoudelijk up to date houden van de MJOP en rapportage van de daaruit voortvloeiende financiële consequenties;
  • signaleren en adviseren op het gebied van onderhoud, installaties en bouwtechnisch beheer in overleg met de facilitair medewerkers en directies van de scholen en de vertaling hiervan naar het onderhoudsprogramma;
  • het voeren van gestructureerd contractmanagement en -beheer binnen de onderhoudscycli en projecten;
  • het organiseren van inkoop conform aanbestedingsregels van de onderhoudswerkzaamheden;
  • het (organiseren van) toezicht en het voeren van directie op uitvoeringswerkzaamheden op de locaties en vastlegging daarvan in revisiedocumenten;
  • het waar nodig opstellen van werkinstructies, procedures en handleidingen t.b.v. de werkzaamheden van derden en zorgen voor naleving;
  • implementatie van en toezicht op relevante wet-en regelgeving op het gebied van huisvesting, zoals brandveiligheid, arbo en milieu;
  • in het bezit krijgen, administreren en behouden van veiligheids- en keuringscertificaten en/of kwaliteitsrapporten t.b.v. specifieke installaties;
  • Beheren van de nutscontracten, periodiek toetsen en actief sturen op het beperken van het energieverbruik.

Profiel:
Als Adviseur Onderhoud & Beheer (Projectleider) breng je de nodige technische en organisatorische kennis en ervaring mee en vorm je een sparringpartner voor de directe collega’s en de scholen. Je hebt een technische (bouwkundige) achtergrond en je functioneert
op HBO niveau. Je bent communicatief en organisatorisch sterk en je hebt ervaring met projectmatig werken. 

Hierom wil je werken bij Scholengroep Spinoza:
De medewerkers van het bestuursbureau hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en krijgen veel ruimte voor eigen inbreng.

Scholengroep Spinoza biedt een uitgebreid pakket extra’s aan collega’s. Je ontvangt naast een goed salaris en de vakantie-uitkering ook een eindejaarsuitkering van 8,33%. Via de Haagse OnderwijsAcademie bieden
wij een gevarieerd aanbod van cursussen en e-learnings aan. Daarnaast kennen wij goede regelingen, zoals een fietsplan met een hoge maximum vergoeding, een fitnessregeling, reiskosten die je kunt uitruilen met je eindejaarsuitkering, een vitaliteitsprogramma
en -budget en ook stoelmassages!

Benoeming is op basis van de uren. Inschaling is in salarisschaal 10 (schaalbedragen € 2.755,- tot  € 4.573,- bruto) en conform cao-VO.

Meer weten?
Neem voor deze vacature contact op met Léon van Es, hoofd Financiën & Beheer, op telefoonnummer 070-4199400 of via lve@scholengroepspinoza.nl. Informatie over onze scholen kun je vinden op: www.scholengroepspinoza.nl

Solliciteren?
Stuur vóór 5 oktober a.s. je motivatiebrief en CV ter attentie van Léon van Es (hoofd Financiën & Beheer) naar solliciteren@scholengroepspinoza.nl.

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 13 oktober a.s. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieinformatie

Over Scholengroep Spinoza

Bij Scholengroep Spinoza werken wij met vertrouwen aan de toekomst van onze jeugd. Wij innoveren, delen kennis en maken heldere keuzes. 
 

Wij zijn een scholengroep die de naam draagt van één van de grootste filosofen die Nederland ooit gekend heeft. Scholengroep Spinoza vormt het bestuur van twaalf  scholen voor voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg, Delft en Den Haag. Elke school heeft een eigen, uniek karakter en een daarbij passend onderwijsaanbod. Scholengroep Spinoza is de verbindende factor tussen deze scholen.

Scholengroep Spinoza biedt een uitgebreid pakket aan extra's aan collega's. Je ontvangt naast een goed salaris en de vakantie-uitkering ook een eindejaarsuitkering van 8,33%. Wij bieden goede regelingen, zoals een fietsplan met een hoge maximum vrijstelling, een fitnessregeling, reiskosten die je kunt uitruilen met je eindejaarsuitkering, een vitaliteitsprogramma en -budget, maar ook stoelmassages! 
Via de Haagse OnderwijsAcademie bieden wij ook een gevarieerd aanbod van cursussen en e-learnings aan.

Nieuwsgierig geworden? Vacatures staan hieronder vermeld of kijk op www.scholengroepspinoza.nl/werken-bij-spinoza. Misschien zit er wel één tussen die je bevalt!

Solliciteer