Overzicht

 
Vacature docent Maatschappijleer
 
Wil jij leerlingen op een wereldgerichte manier lesgeven en inspireren?
 Dan is deze vacature zeker iets voor jou!
 
Onze leerlingen en medewerkers van de Prof. Dr. Gunningschool op zoek naar een enthousiaste docent die voor onze leerlingen net dat stapje extra wil zetten.
De functie omvang betreft een ziekte vervanging voor 0,2 tot 0.4 FTE.
 
Wij zijn een kleinschalige vmbo VSO school waar we in een hecht team onderwijs bieden aan een kwetsbare doelgroep. Veiligheid, kwaliteit en betrokkenheid zijn onze kernwaarden. Het pedagogisch-didactisch handelen is op deze kernwaarden gericht.
 
Wij hanteren een school brede pedagogische aanpak: Positive Behavior Support. We richten ons op wat er goed gaat, bieden een duidelijke structuur en handelen eenduidig. Daarnaast bieden wij een didactisch aanbod met een heldere lessenstructuur.
 
Met deze pedagogisch-didactische aanpak bereiden wij onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en het verder deelnemen aan de maatschappij. We bieden diplomagericht onderwijs.
Taakomschrijving:
Jij hebt de ambitie om topkwaliteit te leveren en je kennis en vaardigheden over te dragen aan jouw leerlingen. Je lessen zijn dynamisch, gestructureerd en interessant. Je kan op een motiverende wijze contact te leggen met de leerlingen en  weet een veilige
en prettige leeromgeving te creëren.
Functie-eisen:

  • Jij bent eerste- of tweedegraads bevoegd docent Maatschappijleer of in opleiding daarvoor.
  • Jij hebt hart voor leerlingen die het zwaar hebben en maakt een bewuste keuze om met onze leerlingen te werken.
  • Jij bent enthousiast en betrokken. Je kunt prima zelfstandig en in teamverband werken.
  • Jij bent een doorzetter en hanteert een oplossingsgerichte werkwijze.

 
Wij bieden:

  • Een goede sfeer binnen een kleinschalige, gestructureerde setting.
  • Ondersteuning specifiek gericht op startende en nieuwe collega’s (ook tijdens de lessen).
  • Een warm team dat zich kenmerkt door grote betrokkenheid en collegialiteit.
  • CAO-VO salariëring; schaal LB/LC.
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 
Meer weten?
Informatie over onze school vindt u op onze website: https://www.gunningschool-vso.nl/
 
Contact
Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij mevr. A. Papadopoulos (teamleider). Zij is te bereiken op 023-5411912 of per mail
A.Papadopoulos@gunningschool-vso.nl.
 
Interesse in deze baan?
Stuur een brief met uw CV naar mevrouw M.Olie via
pz@gunningschool-vso.nl

Sollicitatieinformatie

Over Prof.dr.Gunningschool VSO

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Prof. dr. Gunningschool biedt onderwijs aan leerlingen, die ouder zijn dan de basisschoolleeftijd en vanwege gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. De school biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen. Op de Prof. dr. Gunningschool VSO wordt ernaar toe gewerkt om alle leerlingen via stage, werk, regulier onderwijs of vervolgonderwijs zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij. De Gunning VSO biedt ook de theoretische leerweg aan.

Solliciteer