Overzicht

Waldorf Utrecht is de middelbare vrijeschool-leerroute van het St-Gregorius College. Wij zijn een stroom die in 2018 is gestart. Per jaar bouwen we er een leerjaar bij. Komend schooljaar bestaan we uit klas 7 t/m 11. Voor de zevende klas zijn we op zoek
naar enthousiaste klassenleerkrachten met affiniteit en liefst ook ervaring in het vrijeschoolonderwijs.

Kernwaarden Waldorf Utrecht:

 • Werken vanuit antroposofisch mensbeeld;
 • Verzorgen van periodeonderwijs*;
 • Scheppingskracht stimuleren;
 • Kunstzinnigheid in alles;
 • Kunst en ambachtsvakken;
 • Verbinding met stad Utrecht.

*Op de vrijeschool worden naast vaklessen ook periodes gegeven. Een periode duurt ca 3 weken en omvat altijd de eerste 2 uur van de dag. De thema’s van de periode zijn gebaseerd op het vrijeschoolleerplan waarbij de ontwikkelingsfase van het kind het uitgangspunt
is.

Je bent actief in een ‘pioniersomgeving’. Je bent in staat om op creatieve en flexibele wijze vorm te geven aan de werkzaamheden. Dit betekent dat je naast kennis en doorzettingsvermogen beschikt over een ontwikkelkracht. Je hebt enthousiasmerend, scheppend
en inspirerend vermogen, sterke communicatieve vaardigheden, en kunt mensen (ver)binden. Je wordt 1 van de 3 klassenleerkrachten van klas 7.

 

Wij zoeken:

 • Een bevlogen klassenleerkracht – zo spoedig mogelijk;
 • Iemand die vijf ochtenden beschikbaar is in verband met het geven van periodeonderwijs;
 • Een leerkracht die de volgende taken uitvoert:
  • verzorgen periodeonderwijs en mogelijke andere lessen
  • mentor zijn
  • pedagogische vergaderingen bijwonen (vergaderingen op donderdag van 15-17u)
  • ouderavonden houden
  • driehoekgesprekken voeren
  • werken met een leerlingenportfolio
  • feedback schrijven
 • We nodigen ook kandidaten met een (vrije)pabo-achtergrond uit om te solliciteren.

Toelichting omvang:
Als klassenleerkracht geef je periodelessen en het mentoruur aan je eigen klas. Daarnaast is het mogelijk ook vaklessen (waaronder kunstlessen) te verzorgen. De uren die je werkt zijn in overleg.

Van de klassenleerkracht verwachten we dat je de volgende competenties bezit of je hierin wil bekwamen gedurende je loopbaan:
 
Persoonlijk:

 • het nemen van verantwoordelijkheid en initiatieven;
 • een bewuste levenshouding in verbinding met jezelf en je omgeving;
 • het midden in de wereld en de stad staan;
 • werken vanuit persoonlijke bezieling, enthousiasme en met passie voor het vak;
 • nieuwsgierigheid, voortdurend werken aan eigen ontwikkeling;
 • moed, niet schromen om ongebaande paden te bewandelen;
 • sterk zijn in zelfstandig werken en samenwerken;
 • organisatiesensitiviteit.

 Pedagogisch:

 • lesgeven vanuit ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool;
 • in het leerproces het aanspreken van de hele mens en het openen van de wereld voor de leerlingen;
 • het voor ogen hebben van vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend doel.

 Didactisch:

 • werken vanuit de kunstzinnigheid in alles;
 • werken vanuit het antroposofisch mensbeeld;
 • ontwikkelen van eigen lessen en periodes met als vertrekpunt het leerplan van voortgezet vrijeschoolonderwijs;
 • oog hebben voor de groep en voor differentiatie op het individu;
 • het baseren van onderwijs op waarneming en beleving en in de lessen scheppen van een rijke context;
 • in staat zijn om werkelijk, los van de eigen ideeën en projecties de leerling te zien in zijn hele zijn, om vervolgens aan te sluiten bij het punt waar het kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling.

 

 

Sollicitatieinformatie

Data sollicitatieprocedure:
De sluitingsdatum voor de motivatiebrief met cv is 14 oktober 2022. In de motivatiebrief willen wij lezen waarom je kiest voor Waldorf Utrecht en wat je te bieden hebt. Het geven van een proefles behoort tot de selectieprocedure.

Heb je belangstelling? Laat het via Meesterbaan weten aan Linda Scheeres, teamleider Waldorf Utrecht
(voor vragen kun je je wenden tot a-mooijman@gregorius.nl)
 

 
 

Over St Gregorius College

Solliciteer