Overzicht

Voor de ondersteuning van de Examencommissie(s) zoeken wij een:
 
Management assistent examinering (0,8 fte)
 
De functie:
Als ambtelijk secretaris examinering verricht je administratief-organisatorische werkzaamheden voor de examencommissie(s) van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Dit doe je in het kader van de kwaliteitsborgingstaken van de examencommissie. Je ondersteunt de vaststellingsadviescommissie
op administratief gebied en je bent een aanspreekpunt voor vragen. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van vrijstellingsverzoeken en extra faciliteiten. Je bewaakt de inbox, bereidt vergaderingen voor en draagt bij aan de afhandeling van klachten
en beroepszaken. Je stelt het jaarverslag op, notuleert bij vergaderingen en verzamelt informatie. Archiefbeheer, duidelijke toegang tot informatie op de site, voortgangsbewaking, opmaak van documenten en het uitwerken van notities en brieven behoren ook tot
je administratieve taken.

Gewenst profiel:
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste kandidaat met een afgeronde mbo-opleiding niveau 4, die trots is op haar/zijn bijdrage aan het werk van de examencommissie(s) van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Je draagt graag je steentje bij, zowel zelfstandig
als in teamverband. Je bent besluitvaardig, accuraat, analytisch, betrokken bij student en organisatie, je komt je afspraken na maar durft ook ‘nee’ te zeggen als dat nodig is. Je kunt verbinden en signaleren. De lat voor kwaliteit ligt hoog, je beschikt over
leervermogen. Voor de uitvoering van deze taak zijn een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, integriteit en vertrouwelijke behandeling van zaken vanzelfsprekend. Je bent analytisch, stelt de juiste vragen en bent nieuwsgierig naar
wet- en regelgeving. We hechten veel waarde aan de beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Sollicitatieinformatie

Reactie:
Voor nadere inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Menten, voorzitter Centrale examencommissie, telefoon (088) 200 15 49. De sollicitatiegesprekken worden gehouden begin februari 2023 op een nader te bepalen datum. Je sollicitatie
kun je tot en met zaterdag 28 januari 2023 via het online sollicitatieformulier van het Grafisch Lyceum Rotterdam/Meesterbaan insturen.

Over Grafisch Lyceum Rotterdam

Het Grafisch Lyceum Rotterdam ontwikkelt en verzorgt opleidingen voor de wereld van media, entertainment en technologie; de creatieve industrie. De organisatie telt 450 medewerkers en wekelijks volgen circa 4.500 deelnemers een opleiding aan ons instituut. Opleidingen worden verzorgd in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast maakt een vmbo-afdeling deel uit van de instelling met leerwegen voor vormgeven en media. De instelling kenmerkt zich door innovatie, creativiteit, techniek, kwaliteit en een voortdurend streven naar verbetering in een uitdagende en evenwichtige omgeving voor medewerkers, leerlingen en studenten. Zowel aan medewerkers als studenten worden hoge eisen gesteld om gezamenlijke doelen te bereiken, maar ze kunnen tevens rekenen op een brede ondersteuning om aan de eisen te voldoen. Op het gebied van onderwijsvernieuwing in relatie tot nieuwe vormen van leren, informatie- en communicatietechnologie, het leveren van maatwerk en kwaliteit maakt het Grafisch Lyceum Rotterdam een snelle ontwikkeling door gebaseerd op een hoog ambitieniveau.
 

Solliciteer