Overzicht

De Afdeling P&O houdt zich bezig met ondersteuning en advies aan de leidinggevenden op het gebied van personeelsmanagement. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en monitoring van het personeelsbeleid binnen de centrale richtlijnen in
samenwerking met leidinggevenden en het College van Bestuur. Daarnaast levert de afdeling P&O een bijdrage aan de ontwikkeling van het meerjaren personeels- en organisatiebeleid. Ook behoort een stuk individueel advies aan medewerkers tot de taak van de afdeling
P&O op inhoud en uitvoering van het beleid.

De afdeling bestaat uit een Hoofd P&O en Scholing, een Personeelsadviseur, een Arbocoördinator, een Salarisadministrateur, twee Medewerkers Personeel en een Administratief medewerker P&O.

Voor de afdeling P&O zijn wij op zoek naar een:
 
Personeels- en salarisadministrateur (0,8 fte)
 
De functie:
Als personeels- en salarisadministrateur zorg je voor de verwerking van de salaris- en personeelsadministratie en draag je bij aan de inrichting en het beheer van het personeelsinformatiesysteem AFAS (nieuw systeem) en HR2day (huidig systeem) en adviseert en
voert de rechtspositionele regelingen uit.
Je bewaakt de kwaliteit en het overzicht van de personeels- en salarisadministratie en draagt zorg voor de goedkeuring en verwerking van gegevens en mutaties.
Je bewaakt en verzorgt de voortgang en tijdige betaling van salarissen.
Je maakt berekeningen van transitievergoedingen en bent het aanspreekpunt voor alle medewerkers als het gaat om vragen over salaris, uitbetalingen, (loon)belasting, pensioen, seniorenregeling of een werkgeversverklaring.
Je genereert managementinformatie uit het systeem (bv opstellen van financiële overzichten) en verstrekt informatie aan de accountants en beantwoordt vragen hierover
Je bent key-user van het personeelsinformatiesysteem en je doet voorstellen voor wijzigingen in het systeem en stemt hierover af met de leverancier en ICT. Je stelt handleidingen op en actualiseert deze voor procedures.

Gewenst profiel:
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste kandidaat met een afgeronde mbo-4 of hbo diploma, aangevuld met het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in het onderwijs. Je hebt
bij voorkeur kennis van personeelsinformatiesystemen AFAS en HR2day.
Je hebt theoretische en praktische kennis en inzicht in de rechtspositionele regelingen voor onderwijspersoneel en de daaraan verbonden procedures zoals beschreven in de CAO MBO. Verder ben je op de hoogte van de geldende administratieve regels en voorschriften
m.b.t. de personeels- en salarisadministratie.
Je beschikt over een goed ontwikkeld vermogen tot samenwerking en een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Integriteit en vertrouwelijke behandeling van zaken zijn vanzelfsprekend.
Je bent besluitvaardig, accuraat, analytisch, betrokken bij medewerker en organisatie, je komt je afspraken na maar durft ook ‘nee’ te zeggen als dat nodig is.

Sollicitatieinformatie

Reactie:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ronald Ermers, telefoon (088) 200 15 00. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op een nader te bepalen datum. Je schriftelijke sollicitatie kun je tot en met uiterlijk zondag 5 februari a.s.
indienen via het online sollicitatieformulier van het Grafisch Lyceum Rotterdam/Meesterbaan.

Over Grafisch Lyceum Rotterdam

Het Grafisch Lyceum Rotterdam ontwikkelt en verzorgt opleidingen voor de wereld van media, entertainment en technologie; de creatieve industrie. De organisatie telt 450 medewerkers en wekelijks volgen circa 4.500 deelnemers een opleiding aan ons instituut. Opleidingen worden verzorgd in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast maakt een vmbo-afdeling deel uit van de instelling met leerwegen voor vormgeven en media. De instelling kenmerkt zich door innovatie, creativiteit, techniek, kwaliteit en een voortdurend streven naar verbetering in een uitdagende en evenwichtige omgeving voor medewerkers, leerlingen en studenten. Zowel aan medewerkers als studenten worden hoge eisen gesteld om gezamenlijke doelen te bereiken, maar ze kunnen tevens rekenen op een brede ondersteuning om aan de eisen te voldoen. Op het gebied van onderwijsvernieuwing in relatie tot nieuwe vormen van leren, informatie- en communicatietechnologie, het leveren van maatwerk en kwaliteit maakt het Grafisch Lyceum Rotterdam een snelle ontwikkeling door gebaseerd op een hoog ambitieniveau.
 

Solliciteer