Overzicht

De GSG Leo Vroman is op zoek naar:

Technisch onderwijsassistent (0,5-0,7 fte)

Inhoud functie:
De werkzaamheden van een technisch onderwijsassistent (TOA) worden verricht ter ondersteuning van het onderwijs dat door de docenten verzorgd wordt. Dit onderwijs vindt plaats binnen de domeinen in het practica gedeelte. De TOA verricht de volgende taken:

  • Ondersteunt de docent en de vakgroep bij practica en de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen;
  • Verricht assisterende taken (evt. zonder directe aanwezigheid van de docent);
  • Heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid;
  • Verricht overige werkzaamheden voor de school.

 

Wat we verwachten van  jou:
 
Je hebt bij voorkeur een afgeronde MBO-4 opleiding technisch onderwijsassistent of een vergelijkbare opleiding. We zoeken een TOA die bij de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie kan assisteren.
 
Je hebt bij voorkeur ervaring in de omgang met leerlingen in de leeftijd van 12 – 18 jaar en onderwijservaring. Je bezit sterk ontwikkelde organisatorische kwaliteiten en bent in staat samen met je collega’s een gestructureerde werkomgeving te faciliteren.
 
Kennis en vaardigheden:

  • Kennis van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten;
  • Vaardigheid in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten;
  • Vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten en het instrueren van leerlingen;
  • Vaardigheden op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, apparaten en instrumenten;
  • Vakkennis op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen;
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften.

 
Als technisch onderwijsassistent inspireer je samen met het onderwijsteam de leerlingen, zorg je voor een optimale leeromgeving en bewaak je afspraken en regels. Je biedt ondersteuning bij lesactiviteiten en je ondersteunt de organisatie in de uitvoering van
overige activiteiten.
Je wilt werken binnen de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen en de gestelde schooldoelen van de GSG Leo Vroman. Je bent gewend om doelmatig aan je bekwaamheden en benodigde competenties te werken en gewend om jezelf daarbij te evalueren. Je bent bereid
om je te verantwoorden over de bereikte resultaten van je professionalisering- en verbeteracties.
 
Je bent minimaal drie dagen per week beschikbaar.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw Elles Zijderhand of Daniëlle de Bruijn, telefoon 0182-599994 of stuur een mail naar
personeelszaken@gsgleovroman.nl
 
Meer informatie over de school is te vinden op de website
www.gsgleovroman.nl
.
 
Sollicitatie
Sollicitaties ontvangen wij graag digitaal via Meesterbaan.
 

 

Sollicitatieinformatie

 
 

Over De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman

Ons onderwijs
Zo’n 10 jaar geleden hebben we ervoor gekozen ons onderwijs anders vorm te geven. We hebben goed nagedacht over wat leerlingen motiveert en welke vaardigheden voor de toekomst wij ze graag mee willen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen beter leren als ze zelf keuzes kunnen maken over hoe ze graag willen leren.

Als school moeten wij ze leren welke keuzes ze hebben en ondersteunen bij het maken van de ‘goede’ keuzes. Zo vindt de ene leerling het fijn om zelfstandig in zijn eentje te werken en de andere leerling leert graag samen met anderen. En sommige leerlingen leren door veel te lezen, terwijl een ander graag iets uitprobeert om te zien wat er dan gebeurt.

Er zijn vele manieren om te leren en wij willen onze leerlingen met al die verschillende manieren kennis laten maken. Wij zijn ervan overtuigd dat ze op deze manier veel zelfstandiger worden en meer betrokken zijn. De rol van de leraar is daardoor ook anders geworden. Natuurlijk weet de leraar nog altijd heel veel over zijn/haar vak en wil hij/zij de kennis en vaardigheden die bij zijn/haar vak horen graag aan de leerlingen overbrengen, maar dat is maar een stukje.

Bij ons is de leraar ook begeleider van het persoonlijke leerproces van de leerlingen. Geen kind is tenslotte hetzelfde en dat betekent dat de ondersteuning bij het leren bij iedere leerling anders is. De ene leerling heeft moeite met de inhoud terwijl de ander het bijvoorbeeld lastig vindt om zijn schoolwerk te plannen.

Om dit onderwijs vorm te geven hebben, is een andere inrichting nodig. Onze drie gebouwen zien er daardoor vanbinnen wat anders uit. Wij hebben nauwelijks lokalen of gangen, wij hebben juist een vaste thuisbasis voor onze leerlingen (de leraren komen naar de leerlingen) en veel ruimte voor leerlingen om op hun eigen manier te leren onder begeleiding van de leraar.

Op onze school bieden wij drie onderwijsrichtingen aan:
o MAVO (inclusief de sportklas)
o HAVO
o Atheneum (inclusief de Atheneum Plus-klas)
 
Onze mensen
Bij een wat andere manier van onderwijs horen mensen die energie halen uit de combinatie van kennis overdragen én persoonlijke begeleiding aan leerlingen geven. Tegelijkertijd willen we ook een afspiegeling zijn van de samenleving, omdat het belangrijk is dat leerlingen zich veilig en begrepen voelen, ongeacht hun achtergrond. Daarom is ons lerarenteam een mooie mix van verschillende mensen!

De docenten die dag in, dag uit met hun leerlingen aan het werk gaan, worden daarbij ondersteund door een heel team van onderwijsondersteuners: onderwijsassistenten, technisch onderwijsassistenten, conciërges, kantinemedewerkers, administratief medewerkers, etc. Samen willen we van de GSG Leo Vroman de school maken waar leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn!

Bekijk onze website voor meer informatie.
 
 

Solliciteer