Overzicht

ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN
Pleysier College Zoetermeer is een bruisende school
voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4 /
vso-zmok) waar in kleine groepen aan ongeveer 90
leerlingen onderwijs wordt gegeven (vmbo, mbo-1).
Onze leerlingen, die ons elke dag uitdagen met hun
gedrag, zijn 12 tot 18 jaar oud.
Kenmerkend voor onze school is een grote diversiteit
aan leerlingen. Voor al onze leerlingen geldt dat ze zijn
aangewezen op een orthopedagogische en
orthodidactische aanpak. De leerlingen werken aan
verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en
vaardigheden. De leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht
op een optimale uitstroom en volwaardige deelname
aan de maatschappij.

VACATURE VOOR AVO-DOCENT
Wij hebben een vacature voor een avo-docent (1 fte). Deeltijdkandidaten kunnen ook reageren..

WE DOEN HET SAMEN
Als leraar heb je een eigen vaste groep, vaak met
mentoraat. In de onderbouw geef je de avo-vakken en
vakdocenten geven de vakken sport, koken en techniek.
In de bovenbouw volgen de leerlingen het profiel
economie & ondernemen of de leerroute mbo-1. Je
werkt samen met een breed samengesteld team met
gedragswetenschappers, onderwijscoördinatoren en
veiligheidscoördinator.

 

DIT BEN JIJ
> Jouw lessen zijn opbrengstgericht met heldere
lesdoelen en duidelijke instructie.
> Je beschikt over vaardigheden voor een goede
omgang met de specifieke problematiek van onze
leerlingen.
> Je biedt de leerlingen een krachtige, veilige en
uitdagende leeromgeving.
> Je beschikt over ervaring en (bij voorkeur) over een
docentenbevoegdheid.

EIGENSCHAPPEN
> Je bent consistent in je handelen, biedt een
duidelijke structuur en handelt vanuit een natuurlijke
horizontale gezagspositie.
> Je staat open voor feedback en toont zelfreflectie.
> Je bent integer, duidelijk en rechtvaardig.
> Je kunt grenzen stellen, kunt tegen een stootje en
beschikt over doorzettingsvermogen.
> Je kunt zelfstandig werken, maar ook teamspeler
zijn.

 

Sollicitatieinformatie

Geinteresseed in het werken op onze school? Stuur een motivatie en cv naar werkenbijzoetermeer@pleysier.nl, dan nemen wij contact met je op. 

Informatie over de vacature? Neem dan contact op met Benno van Daalen, directeur Pleysier College Zoetermeer. 

Over Pleysier College Zoetermeer

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Dit jaar is in leerjaar 1 ook de theoretische leerweg van het vmbo gestart. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen in de bovenbouw een leerwerkroute volgen.

Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.
Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie.
Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.
Er wordt toegewerkt naar een vmbo-diploma.

Solliciteer