Overzicht

Wil jij als ervaren schooldirecteur een nog rijker mens worden? Het werken aan goed onderwijs voor onze dove en slechthorende leerlingen, brengt jou extra verdieping.
Wat maakt jouw werk bijzonder?
Als directeur bij Kentalis Guyotschool voor VSO kom je te werken in een unieke school waarvan er maar enkele zijn in Nederland: Wij bieden maatwerkonderwijs aan leerlingen die doof of slechthorend zijn. We zijn een tweetalige school. We communiceren in de Nederlandse
Gebarentaal (NGT) en in Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). We maken de leerstof passend voor de leerlingen. Heb je nog geen ervaring in het voortgezet speciaal onderwijs, dan leren we jou graag wat onze doelgroep inhoudt zodat je al snel op inhoud kunt
meedenken met de professionals. Als krachtig onderwijskundig leider richt jij je vooral op de talenten van jouw medewerkers en bouw je in gezamenlijkheid aan de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van onze school.
Lees het ervaringsverhaal van Petra over haar werk binnen het cluster 2 onderwijs bij Kentalis.
Wat ga jij doen?
Je geeft op motiverende wijze sturing aan het team van circa 45 dove en horende professionals, die zich inzetten voor onze circa 90 dove en slechthorende leerlingen. Dit doe je binnen de landelijke kaders van Kentalis en rekening houdend met onze kernwaarden
focus, eenduidigheid en expertise. Ook gaan we uit van partnerschap tussen leerlingen, ouders en de school. Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • In samenwerking met jouw team, zet je de ingeslagen koers voor verbetering van de onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg voort. Hierbij vertrouw je op ieders onderwijskundige kennis, geef je ruimte aan professionele autonomie en stimuleer je eigenaarschap;
  • Je bent integraal eindverantwoordelijk voor bedrijfsvoering, waaronder kwaliteit, personeel, begrotingen, budgetbewaking en het opstellen van jaarverslagen;
  • Als voorstander van inclusiever onderwijs, ga je ook de samenwerking aan met reguliere scholen. Ook investeer je in het contact met scholen en zorgsectoren binnen en buiten Kentalis, gemeenten en meerdere samenwerkingsverbanden;
  • Je werkt landelijk samen met collega leidinggevenden en onderzoekers van de Kentalis Academie. Ook neem je deel aan een intern netwerk van scholen voor dove en slechthorende leerlingen en de Kentalis Academie waarmee je kennis en ervaring uitwisselt en
    krachten bundelt. Evidence Informed werken is hiervoor het uitgangspunt.

Jouw school
Kentalis Guyotschool voor VSO | Kentalis is gelegen op het groene Kentalis terrein in Haren, op 15 minuten fietsminuten van Groningen station. Het is de oudste school voor dove
leerlingen in Nederland, en daar zijn we trots op. Je werkt nauw samen met een multidisciplinair team waaronder leerkrachten, gebarentaaldocenten, logopedisten en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in taal en communicatie. Wij hechten waarde aan rolmodellen
voor onze leerlingen. Daarom bestaat het team uit dove, slechthorende en horende collega’s. Ieder staat voor jou klaar om je kennis te laten maken met de wereld van dove en slechthorende leerlingen en collega’s.
Kentalis in het kort
Als landelijke expertise organisatie met ruim 5000 medewerkers is Kentalis er voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, onderwijs en zorg. Kentalis heeft scholen, zorglocaties en audiologische centra verspreid over circa 138
locaties door heel Nederland.

Jij bent een coachend leider die gericht is op samenwerking en verbinding. Met jouw open en eerlijke houding creëer je een klimaat waarin ruimte is voor initiatieven. Medewerkers voelen zich gezien en gewaardeerd. Je neemt hen mee in besluitvorming, hakt
knopen door en zorgt voor transparante communicatie. Je bent open en legt onbevangen contact, ook wanneer communicatie niet vanzelfsprekend gaat voor jou. Ook het volgende is op jou van toepassing:

  • Je hebt een afgeronde en RDO-gecertificeerde schoolleidersopleiding;
  • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van onderwijskundig leiderschap;
  • Je bent bekend met onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen of kunt inhoudelijk onderbouwen waarom jij je voor deze leerlingen wilt inzetten;
  • Je verdiept je graag en proactief in de dovencultuur en bent bereid om Nederlandse Gebarentaal te leren (indien je dit nog niet beheerst).

Sollicitatieinformatie

Ben je enthousiast over deze functie bij Kentalis? Solliciteer nu, of in ieder geval vóór 6 februari 2023 naar de functie van directeur voortgezet speciaal onderwijs in Groningen. De eerste gespreksronde is gepland op 10 februari, de tweede op 14 februari.
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne en D/SH kandidaten voorrang. Heb je vragen over deze functie? Annet de Klerk, directeur onderwijs doof/slechthorend, maakt graag tijd voor jou en je vragen. Bel of WhatsApp 06 13 70 93 68.
We vragen altijd om referenties en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit is een vast onderdeel van de procedure. Ben je een intermediair? Wij werven zelf of met onze vaste partners. Acquisitie is niet gewenst.

Over Guyotschool SO, Haren

Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
 
 

Solliciteer