Overzicht

Ben jij dé bevoegde docent geschiedenis die graag les zou willen geven aan de leerlingen van het Comenius College Rotterdam?
Dan zijn wij direct op zoek naar jou! Wij zoeken namelijk iemand die ons leuke team komt versterken voor 1 of 2 dagdelen (0,2 wtf)

Voor ons is het van belang dat onze nieuwe collega:

  • Een relevante opleiding heeft;
  • Beschikt over een passende lesbevoegdheid;
  • Op de hoogte is van de ontwikkelingen van onze onderwijsniveaus en zijn/haar vakgebied;
  • De leerling centraal kan zetten en oog heeft voor zijn/haar talent;
  • Leerdoelgericht les kan geven;
  • Kan coachen en motiveren;
  • Een teamplayer is;
  • De liefde voor het vak kan overbrengen op onze leerlingen.

Sollicitatieinformatie

Over Comenius Dalton Rotterdam

De vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving streeft na dat alle leerlingen de beste kansen krijgen op succes op school en op een perspectiefrijke toekomst. Vanuit de christelijke identiteit zetten de scholen zich in om verbinding te maken tussen de verschillende culturele en religieuze achtergronden, die in de scholen samen komen, teneinde te leren, te leven en te werken. Het Comenius College maakt deel uit van CVO en heeft is een scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod in Capelle aan den IJssel en omgeving met meer dan 3000 leerlingen. Het Comenius College geeft onderwijs dat past bij de 21e eeuw. Wij dagen leerlingen in een zo rijk mogelijke leeromgeving uit om hun talenten tot ontplooiing te brengen. Op onze school werken in totaal ongeveer 300 medewerkers.

Onze school is sinds de start van dit schooljaar een Daltonschool in ontwikkeling met als doel binnen enkele jaren de daltonlicentie te verwerven.
 
Het daltononderwijs heeft een heel eigen kijk op de wereld en op leerlingen. Dalton vindt dat leerlingen moeten worden uitgedaagd om mensen te worden zonder vrees.
Of zoals ze zelf zeggen ‘a fearless human being’.
Onderwijs dat dus draait om zelfbewustzijn en overtuiging. En in de tijd waarin onze kinderen nu leven, is dat misschien wel belangrijker en waardevoller dan ooit.
 
Het daltononderwijs is gebaseerd op een visie die leerlingen handvatten biedt om zich staande te houden. Dalton is een leef- en leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen als mensen zonder vrees en met een kritische houding. Op deze manier helpt daltononderwijs onze leerlingen om te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
 
Het fundament van daltononderwijs rust op vijf kernwaarden. We lichten ze graag kort toe, want dit geeft u direct een duidelijk beeld van ons onderwijsconcept.
 
Samenwerken
Wij zien de school als een leef- en leeromgeving waar leerlingen, leraren, ouders en schoolleiding op een natuurlijke wijze samenleven en werken. Leraren en leerlingen leren van en met elkaar. Geen onderwijs van boven naar beneden dus, maar gebaseerd op een wederzijds belang.
 
Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool betekent actief zijn. De leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces zelf hulp te zoeken als dat nodig is. Zo stimuleren wij het probleemoplossend denken van leerlingen. Dit zorgt voor trots en een fijn zelfbeeld.
 
Vrijheid / verantwoordelijkheid
Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als de omgeving daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Zo word ze zelfredzaam.
 
Effectiviteit / doelgerichtheid
De leerling krijgt de ruimte om te experimenteren en leert tegelijk ook de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.
 
Reflectie
Nadenken over eigen gedrag, eigen werk en resultaten vinden wij erg belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de te maken opdracht. Achteraf worden inspanning en resultaat met elkaar vergeleken. Zo leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.
Daltononderwijs is onderwijs dat leerlingen uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het zorgt voor zelfstandige en probleemoplossende mensen. Het is onderwijs dat iedere leerling is gegund.
Bovenstaande kernwaarden maken dat wij ons graag tot een daltonschool willen ontwikkelen en vanaf heden een daltonschool in ontwikkeling zijn. Een mooi proces dat we met het hele team hebben omarmd.
 
 
 

 

Solliciteer