Overzicht

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 op zoek naar een:

docent Nask
2e graads
ca 0,5 fte

De lessen worden gegeven in Holten aan de bovenbouwklassen van basis en kader van het vmbo.
Inschaling vindt plaats conform CAO VO.

Goede docenten zijn en blijven de kwaliteitsbepalers voor goed onderwijs. Daarom zoeken wij docenten die leerlingen weten te stimuleren, een rolmodel zijn,  oog hebben voor individuele talenten en bijdragen aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van leerlingen.

  • Je beschikt over een tweedegraads bevoegdheid of bent in een vergevorderd stadium met een studie.
  • Je bent pedagogisch en didactisch vaardig en beschikt over actuele kennis op het vakgebied.
  • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
  • Je bent innovatief en enthousiasmerend.

Sollicitatieinformatie

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de heer Arjan Hakkert,  directeur vmbo.
De heer Hakkert is te bereiken op telefoonnummer 0548-378383.

Solliciteren 
Wij kijken met belangstelling uit naar jouw reactie.
Jouw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae kun je richten aan De Waerdenborch, t.a.v. mevrouw Mariska Velner, P&O adviseur, via de knop solliciteren.

De vacature wordt offline gehaald bij voldoende reacties van geschikte kandidaten.
Let op: Sollicitaties die via email worden ingezonden, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Over SG De Waerdenborch

De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap voor Vwo, Havo, en Vmbo. De hoofdvestiging is in Holten, de nevenvestiging is in Goor. De Waerdenborch vervult een streekfunctie. De beide vestigingen zijn vanuit de regio bereikbaar met de bus en de trein. Veel leerlingen komen op de fiets naar school. Binnen De Waerdenborch zijn acht afdelingen te onderscheiden. Elke afdeling kan worden gezien als een kleine 'school' waarbinnen het dagelijks onderwijs voor de leerling wordt verzorgd. De afdelingen zijn weer ondergebracht in drie sectoren, die worden geleid door een lid van de schoolleiding. Op deze manier kan het onderwijs in de verschillende afdelingen en sectoren goed op elkaar worden afgestemd. De schoolleiding verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs De Waerdenborch.

Solliciteer