Overzicht

Het Metzo College is een vmbo-school waar de leerwegen basis, kader en theoretisch worden

aangeboden. Wij geloven in de kracht en het zelfstandig vermogen van onze leerlingen en medewerkers en werken vanuit de volgende waarden: optimisme (ik kan), autonomie (ik kies), vertrouwen (ik & jij) en ontwikkelingsgericht handelen (ik ben).

 
Het Metzo College is per direct op zoek naar een
 
Docent Nederlands & beleidsondersteuning taalbeleid (0,8-1,0 fte)

Onze leerlingen spreken over het algemeen allemaal Nederlands, maar wanneer ze het moeten schrijven of teksten moeten begrijpen, kan dit nog best lastig zijn. De Nederlandse taal zorgt er met al zijn regeltjes voor dat onze leerlingen soms door de bomen het
bos niet meer zien. Wil jij als docent Nederlands onze leerlingen hierin begeleiden?
 
Wat ga je doen?
Je geeft zowel in de onderbouw als in de bovenbouw les aan onze leerlingen (basis, kader, mavo). Om meer ruimte te bieden aan de persoonlijke belangstelling van de leerling biedt het Metzo verschillende keuze- en vaardigheidsmodules aan. Deze modules volgt
een leerling 8 weken en daarna kiest hij of zij een nieuwe module. Naast de lessen Nederlands word je ook ingezet op één van deze modules, bijvoorbeeld de module leesvaardigheid.
 
Je bent docent in hart en nieren, maar verlangt naar meer uitdaging naast je lesgevende taak. Vind jij het leuk om schoolbreed mee te denken over onderwijskundige vraagstukken? Wil jij een belangrijke bijdrage leveren in het versterken van de basisvaardigheden
en het verder ontwikkelen van taalbeleid? Dan is deze vacature echt iets voor jou!
 
 

Wie ben jij?
Je bent een bevlogen en bevoegde tweedegraads docent Nederlands met uitstekende pedagogische en didactische vaardigheden. Ervaring met het lesgeven aan vmbo-leerlingen is een pré. Een veilige leeromgeving is voor jou vanzelfsprekend en je bent in staat om leerlingen
proactief te begeleiden.
Daarnaast vind je het interessant om aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling van het taalbeleid. Je hebt bij voorkeur al enige werkervaring op dit gebied.
 

Sollicitatieinformatie

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Petra Snijder,
petra.snijder@achterhoekvo.nl
, zij kan jou meer vertellen over de functie en de vakgroep Nederlands. Wil je meer weten over het Metzo College? Bekijk dan onze website:
www.metzocollege.nl
 
Jouw sollicitatie
Je kunt reageren via Meesterbaan. De vacature sluit bij voldoende kwalitatieve reacties. 
 

Over Metzo College

Ontdek jouw kracht! Dat is waar het Metzo College met de leerlingen aan werkt en dat doen zij veelal zelfstandig en als het kan buiten de school. Leren, dat moet je passen. Op het Metzo College leer je uit boeken en door zelf te bedenken, te proberen en te doen, want: doen is leren en leren is doen!
Op het Metzo College kun je uit drie leerwegen kiezen: vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg (BL), vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en vmbo Theoretische Leerweg (mavo). In de bovenbouw van BL en KL heb je een keuze gemaakt uit een van de zes profielen, waar de leerlingen examen in gaan doen.
* Bouwen, Wonen & Interieur
* Dienstverlening & Producten
* Produceren, Installeren & Energie
* Economie & Ondernemen
* Horeca, Bakkerij & Recreatie
* Zorg & Welzijn
Tijdens stages en meeloopdagen, buitenschoolse activiteiten, excursies en projecten ervaren leerlingen, wat hen raakt en welke kant zij op willen. Ze worden hierin intensief begeleid door de mentor en andere docenten. We noemen dit loopbaan oriëntatie (LOB).
Wij geloven in het zelfstandig handelen van de leerling. Wij stimuleren onze leerlingen hun kracht te ontdekken en ontwikkelen door ervaringen op te doen en keuzes te maken. We moedigen hen aan van hun kracht hun toekomst te maken. We helpen de leerling uit te groeien tot een zelfverzekerd en zelfstandig persoon, die na de opleiding klaar is om verder te gaan met een loopbaan of vervolgopleiding.
De filosofie van het Metzo College geldt voor de gehele school, voor leerling, medewerker en student en is herkenbaar in de volgende kernwoorden:
* Autonomie = ik kies 
* Ontwikkelingsgericht = ik ben
* Optimisme = ik kan
* Vertrouwen= ik & jij
 

Solliciteer