Overzicht

Introductie
Bij Stichting TWijs zijn we op zoek naar een enthousiaste gymleerkracht voor onze leerlingen. Op drie van onze scholen is een vacature ontstaan die jou de mogelijkheid geeft om 3 à 4 dagen bij ons aan de slag te gaan.

Wij zijn op zoek naar: 

  • een enthousiaste, betrokken gymleerkracht
  • in bezit van een ALO-diploma
  • die op verschillende scholen inzetbaar is

Wij bieden:

  • Benoeming van  1-11-2022 tot 31-7-2023 (met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd) 
  • Omvang benoeming minimaal 0,4 fte
  • Salaris in schaal LB (cao po). Inschaling op basis van voorgaande werkervaring en opleiding.  
  • 428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband 
  • De mogelijkheid om voordelig te sporten bij Bedrijfsfitness Nederland
  • Begeleiding op vele fronten 

En daarnaast heb je de mogelijkheid om kosteloos trainingen en workshops via de Academie te volgen! 
En daarnaast heb je de mogelijkheid om kosteloos trainingen en workshops via de Academie te volgen! 
Nadat je gestart bent met werken, bieden wij jou de mogelijkheid om een ontwikkelassessment te doorlopen. Met behulp van digitale vragenlijsten worden jouw sterke punten en ontwikkelpunten in beeld gebracht. Samen met jou zal vervolgens een ontwikkelplan worden
opgesteld, zodat we jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij de start van jouw werkzaamheden! 

TWijs
Onze scholen voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en internationaal onderwijs bereiden de kinderen voor op samen leven in een tijd en in een wereld die voortdurend veranderen, vernieuwen. We handelen vanuit eeuwenoude waarden, die ook nu door veel
mensen gedeeld worden: omzien naar elkaar, de menselijke maat, vertrouwen, autonomie en samenwerken, moed, openheid voor wat komen gaat
Welkom aan de professional, leerkracht of onderwijsondersteuner, die kennis, deskundigheid, vaardigheid, enthousiasme en zichzelf van harte wil inzetten voor de volwassenen van de toekomst.
Van personeelsleden van TWijs wordt verwacht dat zij de identiteit van de scholen respecteren en een bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van schoolactiviteiten zoals vieringen.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door te klikken op ‘Solliciteren’. Bij gebleken geschiktheid zal de kandidaat een geldige VOG moeten overhandigen en kan worden overgegaan tot het inwinnen van referenties.  
De algemene functie-informatie en de functiebeschrijving is te vinden in het functieboek van TWijs: www.twijs.nl. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Ans Themmen-Visser tel 023-7078386. Meer informatie over TWijs vind je op www.twijs.nl.  
Op deze vacature is de sollicitatiecode cao PO van toepassing.

Sollicitatieinformatie

Over Bavo Jenaplanschool

De Bavo Jenaplanschool is een kleine groeischool aan de rand van het centrum van Haarlem. Het is een school, waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen. Er zijn korte communicatielijnen en we hebben een open en transparante houding naar elkaar.

We gaan ervan uit dat ieder kind vanuit nieuwsgierigheid wil leren. Daarom hebben wij het ‘onderzoekend leren’ als speerpunt binnen ons schoolplan vastgesteld. Het betreft onze wijze om de kinderen vanuit eigen leervragen betekenisvol kennis bij te brengen van – en zicht te geven op de wereld om ons heen.

Omdat we weten dat iedereen ergens goed in is, hebben wij binnen ons Jenaplanconcept ook aandacht voor talentontwikkeling. Dit uit zich zowel in een focus op talenten tijdens talentcircuits, talentpodia, projectweken en vieringen, als in de benadering van leerkracht naar leerling. Iedereen is ergens goed in en krijgt dagelijks de kans dit te voelen en hierin te groeien. 
Heb je zelf een brede belangstelling en ben je creatief in doen en denken? Kun je jezelf in deze aanpak vinden? Kom ons dan helpen om de Bavo Jenaplanschool te verrijken met jouw nieuwsgierigheid! 

Solliciteer