Overzicht

Het bestuur van Floreer zoekt per direct voor
 

Openbare Basisschool Twickel in Hoofddorp
een
HB Leerkracht voor 1 fte

Onze school
OBS Twickel is een school in de wijk Toolenburg West in Hoofddorp met ongeveer 270 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen, in twee naast elkaar liggende gebouwen. In vier van onze groepen wordt voltijd onderwijs geboden aan hoogbegaafde leerlingen.
Deze leerlingen krijgen onderwijs op maat. Het team van HB leerkrachten onderwijsprogramma samengesteld om deze groep kinderen goed onderwijs te bieden.

Op Twickel vinden wij het belangrijk dat elk kind tot zijn recht komt zowel op cognitief, als op sociaal en emotioneel gebied en zo goed voorbereid wordt op een bij het kind passende plek in de samenleving. Wij werken op Twickel met een enthousiast team dat
goed in staat is om elkaar aan te vullen en te versterken.
Meer informatie over de school is te vinden op onze website: www.obstwickel.nl

De HB leerkracht die wij zoeken is een collega die:
· In het bezit is van een PABO-diploma;
· Bij voorkeur ervaring heeft met HB kinderen, veel pedagogische ervaring heeft en kinderen kan ‘lezen’;
· Goed kan omgaan met kinderen die in het verleden schade hebben opgelopen;
· Die tenminste 3 dagen beschikbaar is. Het betreft een vervanging wegens ziekte.

Verdere informatie
De sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met een actuele CV per e-mail, kan gestuurd worden naar directie.twickel@sopoh.nl o.v.v. vacature tijdelijke HB leerkracht Twickel 2022-2023. Voor meer informatie kun je terecht bij: Constance
Vink directeur van OBS Twickel, 023-5654960.

Sollicitatieinformatie

Over Floreer

Onze naam Floreer verwijst naar onze kracht én naar onze intenties. Naar groeien, bloeien, tot volle ontplooiing komen, boven het gewone uitstijgen. Een naam die past bij onze visie en ambities! Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zich ontplooien tot zelfstandige en gelukkige jong volwassenen, die bewust leven, eigen keuzes kunnen maken en hun plek vinden in onze samenleving. Die doorgaande ontwikkeling begint bij opvang en onderwijs.

Solliciteer