Overzicht

Wat ga je doen?
Als huisvestingsmanager ben je verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille van Curio waarbij je scenario’s ontwikkelt die een oplossing bieden voor de verschillende vraagstukken. Hierbij kijk je naar de ontwikkeling van de portefeuille met eigendoms- en huurlocaties
in relatie met de ontwikkelingen rond huisvesting van het onderwijs. Denk hierbij aan de gevolgen van hybride leren en werken. Je doet hierover voorstellen in gesprek met directie en/of bestuur.

Als huisvestingsmanager ben je eindverantwoordelijke van het team Huisvesting, waarbinnen de huisvestingsspecialisten, taakverantwoordelijkheid dragen voor verbouw, uitbreidings- en onderhoudsprojecten op circa 30 locaties van Curio. De voorbereiding en uitvoering
van bouwprojecten wordt gedaan in samenwerking met externe organisaties. Als huisvestingsmanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de specialisten bij bouwprojecten. De projecten en gebouwaanpassingen komen voort uit het meerjaren huisvestingsprogramma,
het meerjaren onderhoudsprogramma en uit de dynamiek van het onderwijs. Denk hierbij aan de verbouwing van algemene ruimten, onderwijsruimten en sfeerbepalende gebieden.

Samen met de twee huisvestingsspecialisten vorm je het huisvestingsteam en stem je de mogelijkheden af met de facilitair managers. Hierbij kijk je niet alleen naar technische haalbaarheid maar heb je ook oog voor het onderwijs en de veiligheidsaspecten. Je
ziet erop toe dat de voorgestelde gebouwaanpassingen binnen de opgestelde begroting te realiseren zijn.

Als huisvestingsmanager ontwikkel je huisvestingsbeleid op basis van visie en stel je adviezen op waarin je in scenario’s kunt denken en schrijven. Je zorgt voor goede relaties  en zoveel mogelijk draagvlak rondom projecten. Je draagt bij aan de verdere verduurzaming
en energiebesparing binnen de locaties van Curio door hiervoor beleid te ontwikkelen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de jaarlijkse huisvestingsbegroting en legt daarover verantwoording af.

Je ziet het als een uitdaging om je als huisvestingsmanager binnen Curio te ontwikkelen waarbij je kennis en vaardigheden aansluiten bij wat je gaat doen en wat Curio vraagt.
Verder:

  • Heb je een afgeronde HBO opleiding op bijvoorbeeld het gebied van bouw en vastgoed;
  • Heb je ervaring met het invullen van de strategische huisvestingsagenda bij een instelling;
  • Heb je ervaring met het opstellen van beleidsdocumenten en adviezen op het gebied van huisvesting en vastgoed ten behoeve van directie en bestuur;
  • Werk je proces- en planmatig, ben je in staat overzicht en structuur te behouden en kun je beschrijvingen maken van huisvestingsprocessen;
  • Ben je een bruggenbouwer met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen (complexe) organisaties;
  • Ben je vaardig in het ontwikkelen en onderhouden van relaties binnen en buiten de organisatie;
  • Heb je vaardigheid in leidinggeven, samenwerken en inspireren van medewerkers;
  • Ben je in staat om op directieniveau te rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Is het een pré als je kennis hebt van aanbestedingen in de publieke sector.

Sollicitatieinformatie

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan vóór 16 december 2022 door je motivatiebrief met CV (in pdf-formaat) te mailen aan Tilo Machielse, Directeur huisvesting en facilitaire zaken, t.machielse@curio.nl.
 

Over Curio Bestuurscentrum

Curio
De ambitie van Curio is zorgen dat onze studenten kansrijk en wendbaar zijn op het moment dat ze klaar zijn met hun opleiding, zodat ze zijn voorbereid op de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst. Onze vmbo-scholen vind je van Andel tot in Halsteren. Daarnaast hebben wij het mbo in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Wij helpen om onze leerlingen en studenten het beste uit zichzelf te halen. Hoe oud ze ook zijn. Zodat de regio dat ook kan doen. Wij zijn de beroepsopleider van West-Brabant.

 

Solliciteer