Overzicht

De Anjelier
De Anjelier wil een school zijn waar ieder kind tot zijn recht komt. Kennis verwerven en persoonlijke ontplooiing gaan hand in hand. Kernbegrippen van ons onderwijs zijn: relatie (samenwerking, respect, openheid), autonomie (zelfkennis, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef)
en competentie (kennis, persoonlijke cognitieve, sociaal-emotionele ­ en creatieve ontplooiing).
 

Wij zoeken per ommegaande een
Enthousiaste leerkracht 
Voor de instroomgroep 1/2 voor 1,0 fte
 

Ben jij iemand die kinderen in hun kracht kan zetten zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen? Ben jij graag bezig met de uitdaging om het onderwijs nóg beter te maken? Dan ben je op De Anjelier van harte welkom!

Wij bieden
• een leuke groep leerlingen om mee te werken;
• een professionele school volop in ontwikkeling;
• ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
• een enthousiast team dat erg nauw samenwerkt;
• volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en inbreng;
• salariëring conform cao Primair Onderwijs (OP schaal LB);
• een prettige en inspirerende werkomgeving en veel werkplezier.

Meer informatie over De Anjelier
Meer informatie over de school vind je op www.anjelier.nl of neem contact op met de directeur van de school de heer Minneboo, telefoonnummer 0251-228765

Stichting Fedra
De Anjelier is een van de twaalf scholen van Stichting Fedra. Ons motto ​is: ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. Op onze scholen kunnen leerlingen zich in een veilig klimaat ontwikkelen, op grond van een door de leerkrachten ontworpen passend onderwijsaanbod.
In een periode van acht jaar wordt een fundament gelegd ​op basis waarvan de leerlingen, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en in hun sociale leven.

Solliciteren op deze vacature
Wij zien reacties graag verschijnen! Solliciteer door je cv met motivatiebrief te mailen naar: hr@fedra.nl.

Sollicitatieinformatie

Over De Anjelier

De Anjelier wil een school zijn waar ieder kind tot zijn recht komt. Kennis verwerven en persoonlijke ontplooiing gaan hand in hand. Kernbegrippen van ons onderwijs zijn: relatie (samenwerking, respect, openheid), autonomie (zelfkennis, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef) en competentie (kennis, persoonlijke cognitieve, sociaal-emotionele ­ en creatieve ontplooiing).

Leerkrachten die op De Anjelier werken, willen vooral dat de kinderen en zijzelf zich ‘thuis’ voelen. Dit proberen ze te bereiken door te zorgen voor een goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is. Humor wordt hierbij als een onmisbaar soort cement beschouwd. Net als thuis zien zij de school als een veilige plek, waar iedereen elkaar serieus neemt en van waaruit positief naar elkaar gekeken wordt. Dit pedagogisch klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de kinderen tot leren komen.

Meer informatie vind je op www.anjelier.nl

Solliciteer