Overzicht

24 tot 32 uur, parttime

Wat maakt jouw werk bijzonder?
Als leerkracht bij Kentalis College Utrecht, geef je les aan leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorendheid hebben. Zij hebben moeite met praten of het begrijpen van taal. Je merkt bijvoorbeeld dat ze weinig praten, opdrachten niet
begrijpen of het lastig vinden om emoties onder woorden te brengen. In een klas van maximaal 15 leerlingen kijk je per jongere naar de hulpvraag. Hierdoor ga je nooit op de automatische piloot en blijf je jezelf ontwikkelen, waarbij je ook veel leert van jouw
collega’s. Met collega-leerkrachten, logopedisten, intern begeleiders, andere specialisten en de ouder(s)/verzorger(s) sta je als één team om de leerling heen. Iedere collega heeft hart voor de leerlingen denkt graag met jou mee.
Kennis van TOS of slechthorendheid is niet nodig: als jij de nieuwsgierigheid hebt om onze leerlingen te willen begrijpen, zijn er bij Kentalis volop kansen je te specialiseren.

Wat ga jij doen?
Jij geeft onderwijs en begeleiding aan de leerlingen die Praktijkonderwijs volgen, waarbij je kijkt naar hun mogelijkheden en talenten. Je levert een belangrijke bijdrage aan onderwijsontwikkeling en professionalisering. Daarnaast zijn dit jouw belangrijkste
werkzaamheden:

  • Je zorgt voor een veilig pedagogisch en didactisch klimaat waarbij de hulpvraag van de leerling centraal staat;
  • Je zoekt antwoord op de hulpvraag die de leerling jou stelt, waarbij je intensief samenwerkt met ouders en jouw collega’s;
  • Samen met het multidisciplinair team en ouders zorg je voor beste onderwijs en schrijf je het persoonlijk plan.
  • Je geeft les in verschillende vakken.

Kentalis College Utrecht
Kentalis College Utrecht is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorendheid kunnen hier het vmbo
of praktijkonderwijs volgen. De leerlingen zijn tussen de twaalf en twintig jaar oud. We bereiden onze leerlingen voor op werk of vervolgonderwijs. Dat doen we in een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving.

Kentalis in het kort
Als landelijke expertise organisatie met ruim 5000 medewerkers is Kentalis er voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, onderwijs en zorg. Kentalis heeft scholen, zorglocaties en audiologische centra verspreid over circa 138
locaties door heel Nederland.
 

Wie ben jij?
Voor onze leerlingen is het belangrijk dat je met geduld kunt achterhalen wat het kind wil communiceren. En dat je je zinnen en woorden afstemt op het taalniveau van het kind. Je kent jezelf goed en kunt op jezelf reflecteren. Daarbij:

  • Ben je in het bezit van een PABO-diploma of een tweedegraads bevoegdheid;
  • Heb je geduld en natuurlijk overwicht om gedragsmatige aandachtspunten bij kinderen te sturen.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Ben je enthousiast over de functie en benieuwd of wij bij elkaar passen? Solliciteer vóór 10 september naar de functie van leerkracht voortgezet speciaal onderwijs in Utrecht. De gesprekken vinden plaats op 16 september. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne
kandidaten voorrang. Heb je vragen over deze functie? Petra de Man, directeur, maakt graag tijd voor jou en jouw vragen. Bel of whatsapp via 06 10 42 63 06
We vragen altijd om referenties en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit is een vast onderdeel van de procedure. 
Ben je een intermediair? Wij werven zelf of met onze vaste partners. Acquisitie is niet gewenst.

Over Kentalis College Utrecht

Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
 
Het Kentalis College Utrecht is een school voor Voortgezet speciaal onderwijs. Het Kentalis college heeft een VMBO afdeling en een praktijkroute.
Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een cluster 2 indicatie

  • leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • leerlingen die auditief beperkt zijn, doof of slechthorend (SH/DF)
  • leerlingen die naast TOS ook een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben

We werken opbrengst gericht en zijn in het bijzonder gericht op de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling.
 

Solliciteer