Overzicht

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het vso?

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs (vso) en entreeopleidingen voor leerlingen van twaalf tot negentien jaar. Samen met leerlingen en ouders doen wij er alles aan om talent tot bloei te laten komen en kijken naar wat wél mogelijk is.
Op De Korenaer Deurne ontwikkelen jongeren niet alleen hun (vak)kennis. Zij leren ook goed omgaan met zichzelf en anderen. Wij begeleiden leerlingen richting vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Op onze Campus doen leerlingen hiervoor alvast (leer)werkervaring op, in opdracht van ‘echte’ organisaties.

Informatie
Voor vso de Korenaer in Deurne zijn wij voor ondersteuning in de praktijklessen in de bakkerij, keuken en restaurant op zoek naar een leraar consumptieve technieken.

Wat doe je?
Ben jij de enthousiaste leraar consumptieve technieken die zin heeft om jongeren te motiveren? Durf jij de uitdaging aan om jongeren te begeleiden in hun ontwikkelingsproces? Kun je tegen een stootje en laat je je niet ontmoedigen als het soms even tegenzit? Heb jij de humor om zaken ook op een andere manier tegemoet te treden en af en toe ook luchtig te kunnen maken? Dan zoeken we jou!

Van de nieuwe enthousiaste collega wordt verwacht dat:

  • je in staat bent leerlingen veiligheid te bieden, een consequente aanpak hanteert als tweede natuur, structuur geeft, stevig in je schoenen staat en een flinke dosis creativiteit, relativeringsvermogen, doorzettingsvermogen en enthousiasme uitstraalt;
  • je in staat bent gedragsproblemen van leerlingen duidelijk te verwoorden en inzichtelijk te maken;
  • je goede contactuele eigenschappen bezit in de omgang met jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties;
  • je bereid bent bij te dragen aan schoolontwikkelingen, onderwijsvernieuwing en beleid;
  • je een positieve instelling hebt.

Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Initieer jij onderwijsvernieuwing en/of ben jij specialist in een vakgebied? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar consumptieve technieken heb je een tweedegraads bevoegdheid. Nog niet op zak? Via ons kun je jouw bevoegdheid halen.
Wij nodigen je ook uit te solliciteren als je een andere relevante opleiding en een flinke affiniteit met consumptieve technieken hebt.

Waar kun je op rekenen?

  • De aanstelling is voor 0,8 fte.
  • Werkdagen: maandag t/m donderdag.
  • Een tijdelijk contract tot het einde van dit schooljaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
  • Inschaling vindt plaats in schaal LC, conform cao po.
  • Aloysius wil graag een inspirerend en goed werkgever zijn. Daar horen ook goede arbeidsvoorwaarden bij (klik).[1257]

Sollicitatieinformatie

Over De Korenaer Deurne

De Aloysius Stichting is een landelijke onderwijsstichting. De 19 scholen zijn verdeeld over 50 locaties in 27 gemeenten. 
Aloysius is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal (voortgezet) onderwijs. Op de scholen zitten zo’n 3500 leerlingen. 
 
Aloysius geeft ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunt,
adviseert en begeleidt ze leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs in Nederland.   
 
De ruim 700 medewerkers bij Aloysius werken met een grote betrokkenheid vanuit de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. En dat is ook zichtbaar voor de leerlingen, hun ouders en de netwerkpartners.

Korenaer Deurne (vso)
Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs (vso) en entreeopleidingen voor leerlingen van twaalf tot negentien jaar. Samen met leerlingen en ouders doen wij er alles aan om talent tot bloei te laten komen en kijken naar wat wél mogelijk is.

Op De Korenaer Deurne ontwikkelen jongeren niet alleen hun (vak)kennis. Zij leren ook goed omgaan met zichzelf en anderen. Wij begeleiden leerlingen richting vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Op onze Campus doen leerlingen hiervoor alvast (leer)werkervaring op, in opdracht van ‘echte’ organisaties.

Solliciteer