Overzicht

24 of 32 uur, parttime

Specialiseer je in spraak- en taalontwikkeling en maak communicatie mogelijk voor leerlingen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is.

Wat maakt jouw werk bijzonder?
Als logopedist bij Kentalis College Zoetermeer krijg je volop mogelijkheden je te specialiseren in de behandeling van leerlingen die communicatief meervoudig beperkt (CMB) of doofblind zijn. Zo maak jij het mogelijk dat de leerling (12 tot 20 jaar) bijvoorbeeld
beter gaat praten of samen leert spelen. De extra uitdaging is dat de leerlingen ook een verstandelijke beperking of andere problematiek hebben. Niet iedere leerling kan praten, sommigen communiceren bijvoorbeeld met pictogrammen of gebaren. Met creativiteit
speel je in op de mogelijkheden en talenten van iedere leerling en werk je aan kleine stapjes in de ontwikkeling. Hierdoor ga je nooit op de automatische piloot en blijf je jezelf ontwikkelen, waarbij je intensief samenwerkt met jouw collega’s: met de leerkracht,
collega-logopedisten, intern begeleiders en andere specialisten sta je als één team om de leerling heen. Iedere collega heeft hart voor de leerlingen en denkt graag met jou mee. 
Beheers jij nog geen Nederlandse Gebarentaal /Nederlands ondersteund met Gebaren? Dan krijg je extra begeleiding en volg je opleidingen.
Lees het ervaringsverhaal van Petra.

Wat ga jij doen?
Door jouw logopedische behandeling en diagnostiek draag jij er aan bij dat leerlingen met een communicatief meervoudige beperking zich beter kunnen uitdrukken en begrepen voelen. Samen met het multidisciplinair team en ouders zorg je voor het beste onderwijs
waarin de leerlingen volwaardig kunnen meedoen. Jouw belangrijkste werkzaamheden:

  • Je verzorgt logopedische behandeling in en buiten de klas. Dit kan zijn in groepsverband, in tweetallen of individueel;
  • Per leerling maak je een handelingsplan wat je regelmatig evalueert en in afstemming met de leerkracht werk je mee aan het persoonlijk plan.
  • Je werkt intensief samen met de leerkracht en geeft samen communicatieve vaardigheidslessen, waardoor je van elkaar leert lesmethoden en de taalontwikkeling op te pakken;
  • Je onderzoekt en monitort de gehoor- taal- en spraakontwikkeling van leerlingen.

Kentalis College Zoetermeer
Bij Kentalis college Zoetermeer (vso) bieden we cluster 2 onderwijs aan circa 65 leerlingen. Dit doen we met 40 collega’s waaronder leerkrachten, gebarentaaldocenten, logopedisten, intern begeleiders en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in taal en communicatie.
Door de grootte van Kentalis heb je het voordeel van vele ontwikkelmogelijkheden en een groot opleidingsaanbod, anderzijds is iedere locatie relatief klein waardoor je je collega’s snel leert kennen.

Kentalis in het kort
Als landelijke expertise organisatie met ruim 5000 medewerkers is Kentalis er voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, onderwijs en zorg. Kentalis heeft scholen, zorglocaties en audiologische centra verspreid over circa 138
locaties door heel Nederland.
 

Wie ben jij?
Voor onze leerlingen is het belangrijk dat je met geduld kunt achterhalen wat het kind wil communiceren. En dat je je woorden en zinsopbouw afstemt op het taalniveau van de leerling. Je kent jezelf goed en kunt op jezelf reflecteren. Daarbij neem je mee:

  • Een hbo diploma Logopedie en inschrijving in het kwaliteitsregister;
  • Werkervaring met spraak-taaldiagnostiek en -behandeling, of de ambitie om je hierin te specialiseren;
  • Beheers je de Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) of ben je enthousiast dit te leren.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Ben je nieuwsgierig geworden? Solliciteer vóór 6 februari naar de functie van logopedist in het speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2). De gesprekken worden in overleg gepland. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. Heb je vragen over
deze functie? Marion Baartman, directeur, maakt graag tijd voor jou en jouw vragen. Bel of whatsapp via 06 12 94 19 29.

We vragen altijd om referenties en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit is een vast onderdeel van de procedure. 
Ben je een intermediair? Wij werven zelf of met onze vaste partners. Acquisitie is niet gewenst.

Over Kentalis College Zoetermeer

Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
 
 

Solliciteer