Overzicht

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het vso?

Wij denken in kansen en helpen jongeren om hun talenten te ontdekken en verder te laten groeien.

Op onze school ontwikkelen jongeren inzicht in zichzelf en doen zelfvertrouwen op. Ons gebouw De Avenir biedt een veilige, overzichtelijke én uitdagende leeromgeving. Hier kunnen jongeren kennis laten groeien, ontwikkelen zij hun werknemersvaardigheden en ontwikkelen de juiste leer- en werkhouding voor een goede vervolgstap in het mbo of een (begeleide) baan.

In De Avenir werken we intensief samen met De Rungraaf voor speciaal onderwijs.

De Korenaer Eindhoven biedt voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar. Dit doen wij middels het bieden van structuur en warmte, consequent handelen en door aansluiting te vinden bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wij helpen de leerling om sociale relaties aan te gaan en tot leren te komen.
Wij kijken naar talent, laten zelfvertrouwen (weer) groeien en doen alles voor een optimale (sociaal-emotionele) ontwikkeling. Ons doel is om leerlingen voor te bereiden op uitstroom naar een fijne werkplek of een doorstroom naar een vervolgopleiding.

Om ons begeleidingsteam te versterken, zijn wij voor onze locatie ‘de Avenir’ in Eindhoven op zoek naar een

Orthopedagoog voor de afdeling VSO.

Wat doe je?
Je adviseert, begeleidt en ondersteunt het team, leerlingen en hun systeem bij complexe hulpvragen. Je adviseert over de juiste pedagogische en didactische aanpak, bespreekt plannen en bewaakt de voortgang gericht op het best mogelijke toekomstperspectief van de leerling. Je werkt samen met leerlingen, ouders, onderwijsgevenden en diverse netwerkpartners in onderwijs en jeugdhulp. Hierbij combineer je onderzoek met advies en ontwikkel je schoolbreed beleid. Je werkt samen met en bent zo nodig lid van de commissie van begeleiding.

Wat breng je mee?
– Affiniteit met het speciaal onderwijs.

  • Sociaal en communicatief vaardig.
  • Flexibele en oplossingsgerichte werkhouding;
  • Een positief aanwezige teamplayer;
  • Kennis van de sociale kaart.

Als orthopedagoog ben je afgestudeerd in orthopedagogiek.

Wat hebben wij jou te bieden?

  • Een aanstelling voor 0,8 fte, ingaande per 1 maart 2023.
  • Een contract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op vast.
  • Inschaling in schaal 11 met doorgroeimogelijkheden naar schaal 12 conform cao po.
  • Aloysius wil graag een inspirerend en goed werkgever zijn. Daar horen ook goede arbeidsvoorwaarden bij (klik).

Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie?
Wil jij blijven leren?

Reageer dan snel en voel je welkom om contact op te nemen voor een kennismaking op locatie.[1259]

Sollicitatieinformatie

Over De Korenaer Eindhoven

De Aloysius Stichting is een landelijke onderwijsstichting. De 19 scholen zijn verdeeld over 50 locaties in 27 gemeenten. 
Aloysius is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal (voortgezet) onderwijs. Op de scholen zitten zo’n 3500 leerlingen. 
 
Aloysius geeft ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunt,
adviseert en begeleidt ze leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs in Nederland.   
 
De ruim 700 medewerkers bij Aloysius werken met een grote betrokkenheid vanuit de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. En dat is ook zichtbaar voor de leerlingen, hun ouders en de netwerkpartners.

vso De Korenaer Eindhoven 

Wij denken in kansen en helpen jongeren om hun talenten te ontdekken en verder te laten groeien.

Op onze school ontwikkelen jongeren inzicht in zichzelf en doen zelfvertrouwen op. In ons gebouw De Avenir bieden wij een veilige, overzichtelijke én uitdagende leeromgeving. Hier kunnen jongeren kennis laten groeien, ontwikkelen zij hun werknemersvaardigheden en ontwikkelen de juiste leer- en werkhouding voor een goede vervolgstap in het mbo of een (begeleide) baan. Dit doen we in nauwe samenwerking met leerlingen, ouders en netwerkpartners.

Solliciteer