Overzicht

Wij zoeken een docent Godsdienst!

Het Berechja College, de kleurrijkste school van polder, laat leerlingen eerst ruiken en proeven aan een breed scala van vakken, en dan pas kiezen. Kijk maar:
https://youtu.be/tMRES187m7w
Belangrijkste doel van ons docententeam is een nieuwe generatie afleveren, die straks sterk gemotiveerd met hun vak en toekomst begint. Dat doel bereiken we kort samengevat; door lesgeven breder te trekken. We zijn ons sterk bewust van onze maatschappelijke
rol en zijn trots op onze betrokkenheid bij de samenleving. Daardoor groeien we als kool en nemen we een bijzondere plek in op ons mooie voormalige eiland.

We hebben ruimte voor een docent Godsdienst die het idyllisch gelegen dorp op de hoek van groene polderbossen, met IJsselmeerstrand, drukke haven, rijke historie en vaak eigenzinnige bewoners, weet te waarderen. Het Berechja College en Urk
hebben veel te bieden, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij worden vooral blij van nieuwe docenten, die zichzelf als doorzetters zien, en feedback als verfrissend ervaren. Ontwikkelingsgericht dus. Zie jij ons wel zitten? Dan komen we graag in contact
met je.
 

Je hoofdtaak is lesgeven aan het vmbo onder- en bovenbouw.

Daarnaast vragen wij:

  • Bewuste betrokkenheid op leerlingen;
  • Sterk organisatietalent;
  • Identiteit die past bij onze christelijke levensovertuiging;
  • Vaardigheden om het vak op een geweldige en vooral duurzame manier in de organisatie neer te zetten.

Sollicitatieinformatie

Bij vragen kun je contact opnemen met de directeur onderwijs van het Berechja College mevrouw A. de Soeten, a.desoeten@berechja.nl

Over Berechja College

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs wil zeggen, onderwijs dat gerelateerd is aan de huidige ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.

Om deze kwaliteit te meten en te evalueren is transparante toetsing onontbeerlijk. Wij stimuleren onze leerlingen om hun door God gegeven talenten te ontwikkelen en op het hoogst haalbare niveau te slagen.

Wij creëren daarvoor een veilige en vertrouwde omgeving waarin onze leerlingen de ruimte krijgen om te groeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving.

Wij ambiëren hoge slagingspercentages en positieve kritieken vanuit het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Per leerweg wordt de vertaling van deze onderwijsvisie voor onze leerlingen op maat ingevuld.

Solliciteer