Overzicht

Ben jij op zoek naar een baan als docent Aardrijkskunde 2e graads op een school dat oog heeft voor vakkennis en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen? Lees dan verder!

Teylingen College Duinzigt
Duinzigt staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod, een gerichte leerlingenbegeleiding, een succesvolle afsluiting en een plezierige schooltijd.

We zijn ervan overtuigd dat de basis om tot ontwikkeling te komen een sociaal klimaat is, waarin leerlingen zich gezien, gehoord en gekend voelen. Ieder mens, ieder kind is uniek. Op Duinzigt mag en kan iedereen zichzelf zijn. Daarbij spreken we leerlingen
enerzijds aan op hun kwaliteiten en talenten en dagen we ze uit deze verder te ontwikkelen. Anderzijds hebben we oog voor wat ze moeilijk vinden en bieden we ze mogelijkheden hieraan extra te werken.

Een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod betekent dat we oog hebben voor vakkennis en voor vaardigheden, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Kwalitatief goed onderwijs betekent ook dat de inhoud van de lessen is afgestemd op de behoeften van de
leerlingen en dat het gegeven wordt door goede docenten, die zich blijven bekwamen. Soms kan het nodig zijn om leerlingen heel gerichte begeleiding te bieden.

Een veilig sociaal klimaat, kwalitatief goed onderwijs en gerichte begeleiding leiden tot goede resultaten. We vinden het belangrijk dat leerlingen succesvol zijn. Succesvol omdat ze kunnen instromen bij een passende vervolgopleiding, maar ook succesvol omdat
ze als mens gegroeid zijn en als goede democratische burgers een weg vinden in onze maatschappij. Tot slot, als leerlingen onze school verlaten hopen we dat ze terugkijken op een leuke, plezierige schooltijd.

Het team
Op Duinzigt werken bijna 70 mensen, onderwijzend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP) en schoolleiding. Elk jaar lopen 6 tot 10 studenten voor lange of korte tijd stage op Duinzigt. 

Op dit moment bestaat het team uit een goede mix van ervaren en beginnende docenten. Wat hen kenmerkt is dat ze zich betrokken voelen bij de school, de leerlingen en elkaar. 

Een aantal docenten heeft naast een lesgevende taak ook nog een andere rol in de school. Zo zijn er docenten die leerlingenbegeleider, decaan, docent coach, schoolpastor, ict-coördinator, stagebegeleider, schoolopleider of examensecretaris zijn. 
Ook zijn er docenten die buitenlandse reizen organiseren en begeleiden, in de medezeggenschapsraad zitten, vieringen, schooltoneel, open podium of schoolfeesten organiseren, bedrijfshulpverlener zijn, stagiairs begeleiden of basisscholen bezoeken. 

Wat bieden wij jou:
Een salaris volgens cao in het voortgezet onderwijs OP, schaal LB. Dit is minimaal € 3.001,- en maximaal € 5.329,- bruto per maand op basis van 1,0 FTE.
Op basis van onze arbeidsvoorwaardenregeling zijn er de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • ABP pensioenregeling;
  • vakantiegeld en eindejaarsuitkering cao VO;
  • tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer cao VO;
  • vitaliteitsplan;
  • collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP;
  • fiscale uitruil reiskosten (salderingsregeling);
  • fietsplan;
  • schoolvakantie vrij;
  • regeling vakbondscontributie.

ROSRijnland
De Academische Opleidingsschool ROSRijnland is een samenwerkingsverband van 10 scholen voor voortgezet onderwijs (met in totaal 20 locaties) in Leiden en de Duin- en Bollenstreek en 7 lerarenopleidingen. 

Teylingen College Duinzigt is één deelnemende scholen en beschikt over een een vast team begeleiders. Samen zorgen wij ervoor dat onze nieuwe docenten een goede start ervaren. Wij vinden  het belangrijk dat docenten zich onderdeel voelen van een team, waarin
samen werken, samen leren en samen ontwikkelen als vanzelfsprekend wordt ervaren. 

Wij zijn op zoek naar:
Wij zijn op zoek naar iemand die beschikt over een 2e graads bevoegdheid Aardrijkskunde of in opleiding is.

Stichting Fioretti Teylingen
Onze school is onderdeel van Stichting Fioretti Teylingen. De Stichting is een unieke onderwijsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. We zijn trots op onze scholen. Zes scholen, verspreid over Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Voorhout
en tijdelijk i.v.m. ISK op Sassenheim en Rijnsburg! Kleinschalig, decentraal, een eigen karakter en toch ook samen groot en krachtig.
Wij zijn financieel gezond en behalen goede onderwijsresultaten.
Binnen onze Stichting zorgen ongeveer 720 enthousiaste medewerkers ervoor dat ruim 5200 leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen.

Enthousiast geworden? Solliciteer nu!
We ontvangen je sollicitatie graag vóór 30 januari 2023.
Om daadwerkelijk te solliciteren, maak je gebruik van de knop "Solliciteren".

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart wanneer je bent aangesteld.

Voor algemene vragen is de afdeling P&O bereikbaar op 0252-461710. Meer informatie over het sollicitatieproces zie ons sollicitatieproces op onze website.

 

Sollicitatieinformatie

https://werkenbij.stichtingfiorettiteylingen.nl/vacature-sft-2019/docent-aardrijkskunde-2e-graads-vacature-1094

Over Teylingen College, Duinzigt

Het Fioretti College en het Teylingen College zijn samenwerkende
R.K. scholengemeenschappen in de Duin- en Bollenstreek met in totaal 6 vestigingen.
Beide scholengemeenschappen maken deel uit van de Stichting Fioretti Teylingen met een centrale bedrijfsvoering gevestigd te Voorhout.

Solliciteer