Overzicht

Taken
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij opzoek naar een docent voor het vak Drama.
Het betreft lessen voor leerlingen van de vmbo- en de havo opleidingen, vooral in de onderbouw. Wij zijn als school aan het ontwikkelen om ook in de bovenbouw drama aan te bieden.
Er is veel ruimte voor eigen inbreng en inspiratie. Er zijn verschillende lesmethodes aanwezig maar je bent vrij je eigen expertise in te zetten. Ook komt er een expert om te helpen bij het opzetten van een doorlopende leerlijn.
 
Wie zoeken wij?
Je hebt passie voor je vak en bent in staat leerlingen te coachen en motiveren.
Je bent op woensdag en donderdag beschikbaar, en daarnaast ben je in het bezit , of bijna, van een 2e graads bevoegdheid voor het vak Drama.   
 
Wat bieden wij?
Je komt te werken op een middelgrote school met ongeveer 825 leerlingen uit Vianen en de omringende dorpen. Op het Oosterlicht College Vianen kunnen leerlingen terecht voor de basisberoepsgerichte leerweg tot en met de havo. De school is volop in ontwikkeling
en de lijnen tussen de verschillende afdelingen en tussen collega’s zijn kort. De school heeft een dorps karakter met een stads randje. Wij verzorgen bijeenkomsten voor nieuwe docenten en medewerkers en zorgen voor een goede begeleiding, mede hierdoor ervaren
zij hun komst als een warm bad. Door het sociale karakter en goede ontwikkelingsmogelijkheden werken veel van onze medewerkers al jaren met veel plezier op de school.

De functie wordt ingeschaald in schaal LB (min. € 2865,- max. € 4366,- bij een fulltime aanstelling). Daarnaast bieden wij secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8%, fiscale voordeelregelingen zoals de uitruil
reiskosten, de aanschaf van een fiets, laptop of mobiele telefoon.
 
Sollicitatieprocedure
De sollicitatiebrief met motivatie en je CV kan je  per e-mail verzenden naar
sollicitatie.vianen@oosterlicht.nl
.
In verband met de zomervakantie duurt het langer voor u een reactie kan verwachten. 

 
 

Sollicitatieinformatie

Over Oosterlicht College Vianen

In Vianen volgen ca. 800 leerlingen een vmbo-  en havo-opleiding. 

Bij ons krijgt elk leerling de kans om te excelleren. In een taal, een zaak- of betà-vak of op het gebied van sport, creativiteit of cultuur. Ook talenten als organiseren, samenwerken en ondernemen worden gezien en gestimuleerd. Een veilige en kleinschalige leeromgeving is een van de zekerheden die maakt dat onze leerlingen daadwerkelijk kunnen en durven te groeien.
Ons schoolgebouw en onze organisatie is op deze uitgangspunten ingericht.

Ons schoolgebouw is compact met op elke verdieping een logische indeling en heldere bewegwijzering.
Je voelt je snel vertrouwd in het gebouw en weet binnen de kortste keren goed de weg.
Door de open structuur en de manier waarop de school is ingedeeld, is het veilig, sfeervol en overzichtelijk.

Missie
Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We behalen hoge onderwijsresultaten. Respect, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en samenwerking zijn onze kernwaarden.

Visie
Het Oosterlicht College biedt leerlingen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.

Identiteit: elke leerling is welkom
Elke leerling is welkom, ongeacht zijn godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. De basis van ons christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar. Iedereen op deze school wil dat respect en die zorg voor elkaar beleven en uitdragen. Zo ontstaat en groeit een sociale, vriendelijke en veilige leefomgeving. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van werken.

Onderwijs en doelstellingen
Ons onderwijs richt zich op kennis die zich langs herkenbare leerlijnen ontwikkelt. Wij geven onze leerlingen de ruimte om met die kennis, op een manier die uitdaagt, aan de slag te gaan. Naast kennis en vaardigheden werken we aan een brede vorming van onze leerlingen. Zij leren medeverantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Dit beloven wij in onze onderwijsdoelstellingen: ✶ Ons onderwijs is uitdagend, eigentijds en betekenisvol ✶ In en buiten de les leveren we maatwerk door te kijken naar onderwijsbehoeften en het aanbieden van diversiteit ✶ De kwaliteit van de les is hoog en de resultaten zijn goed ✶ Leerlingen ontdekken, verbreden en verdiepen hun talent ✶ Leerlingen ontwikkelen eigen verantwoordelijkheid ✶ Leerlingen verlaten de school met een passend diploma, zonder studievertraging

Onze kernwaarden
Vertrouwen – Samenwerking – Kwaliteit – Respect – Ambitie

 

Solliciteer