Overzicht

Voor het Da Vinci City College / ISK zoeken wij per direct een:  
Docent NT2 / PABO bevoegde docent,   0,8 – 1,0 fte.  M/V.
 

 
 
Deze nieuwe school, het Da Vinci City College, is gestart met het derde leerjaar in schooljaar 2020 – 2021. In 2022 zullen de eerste leerlingen de ISK met een diploma verlaten. De leerlingen kunnen de ISK verlaten met een basis-, kader- of mavo-diploma. Voor
de basis – en kaderleerlingen bieden wij de mogelijkheid om een diploma te behalen via de uitstromingsrichting Diensten & Producten. Na het behalen van dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het juiste niveau in het vervolgonderwijs zoals mbo-4, havo
of het schakeljaar van het hbo.
Het Da Vinci City College is bedoel voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nieuw zijn in Nederland. Leerlingen die eerst in klassen hebben gezeten waar zij Nederlands leren, stromen door naar het programma dat hen toe leidt naar een diploma. 

Hoe ziet het onderwijs op het Da Vinci City College eruit?
Na de intake wordt de leerling geplaatst op de ISK waar hij eerst de Nederlandse taal leert. Daarnaast zijn leerlingen die op andere scholen de Nederlandse taal hebben geleerd ook welkom. Zij zullen na een intake in het goede leerjaar worden geplaatst. Zodra
de leerling de taal voldoende beheerst, wordt het programma aangepast en krijgt de leerling, onder andere, wiskunde en Engels ter voorbereiding op het vakkenpakket dat nodig is om een diploma te behalen. Ook krijgt de leerling vakken zoals rekenen, muziek,
techniek en sport. Deze onderbouw neemt 2,5 jaar in beslag. Daarna stroomt de leerling door naar de bovenbouw, deze duurt 1,5 jaar. Door de onderbouw een half jaar langer te maken dan in het reguliere ISK-onderwijs, krijgt de leerling de kans zich te ontwikkelen
en te laten zien waar zijn of haar capaciteiten liggen. In de bovenbouw werken wij met een 1,5-jarig Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), ter voorbereiding op het landelijk Centraal Eindexamen.
 

U bezit of bent bijna in het bezit het vereiste diploma  en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied, daarnaast ben u flexibel en innovatief.
U beschikt over het inzicht om het talent bij de leerlingen te herkennen en te ontwikkelen en wilt ook uw eigen kwaliteiten en talenten verder ontwikkelen.
U herkent zich in onze manier van lesgeven en hebt de vaardigheden en het enthousiasme om dit op een motiverende wijze over te brengen op onze leerlingen.
 

Sollicitatieinformatie

Tot 12 oktober 2022 kunt u reageren op deze vacature. Reacties die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
Voor eventuele vragen kunt u mailen met mevrouw M. van Driel, teamleider Da Vinci College ISK,  mvdr@davinci-leiden.nl

Meer weten over de Scholengroep Leonardo da Vinci? Kijk op https://www.davinci-leiden.nl.

 

Over St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

Scholengroep Leonardo da Vinci

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit vier scholen:

Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Telderskade en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat (mavo, havo, vwo, Technasium), Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader) en het Da Vinci City College / ISK. Wij zijn er trots op dat we ons een opleidingsschool van Ros Rijnland mogen noemen.

In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit.

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet.
In onze scholen hechten we grote waarde aan:

  • kennisontwikkeling: een diploma in een toekomstgericht curriculum;
  • verbondenheid: individuele vorming binnen de groep en maatschappelijke vorming;
  • maatwerk: personalisatie en keuzevrijheid.

Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat. Iedere leerling en medewerker moet zich veilig kunnen voelen.

We zoeken ambitieuze medewerkers die beschikken over een pro-actieve en flexibele instelling om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijs ondersteunend personeel een bijdrage aan het ontwikkelen van ons onderwijs leveren.

Onze innovatieve scholen zijn gevestigd in onderwijsstad Leiden.
 

Solliciteer