Overzicht

Wij zijn een sectie waarin we deels zelf ons onderwijsmateriaal ontwikkelen en arrangeren. Dit is een leuke uitdaging, het maakt ook dat docenten stevig eigenaar kunnen worden van hun onderwijs, wat ten goede komt aan resultaten en motivatie van onze leerlingen.

We zoeken een collega voor de onderbouw mavo havo vwo met affiniteit voor met name mavoleerlingen en de ambitie om hen tot aan het eindexamen op te leiden. Zeker voor mavoleerlingen streven we naar contextrijk onderwijs, zodat een verbinding gemaakt kan worden
tussen de abstracte leerstof en toepassingen in de samenleving. Contextrijk onderwijs geven wordt jouw opdracht voor deze groep leerlingen.

We vinden het ook belangrijk dat onze nieuwe collega samen met collega’s uit de bovenbouw aan de slag gaat met de doorlopende leerlijn naar havo vwo bovenbouw en na wil denken over het aantrekkelijk maken van het vak scheikunde en de rol die dit vak in het
leven heeft. Denk daarbij aan voeding, gezondheid en duurzaamheid. Het lesgeven in 4 havo en 4 vwo behoort daarom zeker tot de mogelijkheid.
 

Wat breng jij mee?
Je bent in het bezit van een tweedegraads bevoegdheid scheikunde, of studerend voor 1e graads. Je beschikt over goede pedagogische en didactische vaardigheden. Je bent enthousiast, oplossingsgericht en bovenal een teamspeler. Onderwijsvernieuwingen volg je
op de voet en je bent vaardig met nieuwe (interactieve) media. Omdat op het CLV diverse leerlagen gedeeld worden tussen docenten is het belangrijk dat onze nieuwe collega goed kan samenwerken.
 

Sollicitatieinformatie

Solliciteren?
Je kunt hieronder via de button ‘Solliciteren’ jouw gegevens achterlaten en jouw cv en motivatiebrief uploaden. Uitsluitend rechtstreekse reacties van sollicitanten via de site van MeesterBaan worden door ons in behandeling genomen. Acquisitie of bemiddeling
wordt niet op prijs gesteld.

Over Christelijk Lyceum Veenendaal

Op het CLV kunnen leerlingen in een warm en veilig leerklimaat ontdekken wie ze zijn en wie ze willen zijn. Samen met onze leerlingen gaan we op zoek naar wat hen motiveert en begeleiden we hen in hun (op maat gemaakte) leerproces. Het CLV staat midden in de samenleving en we dagen onze leerlingen uit om deze maatschappij mede vorm te geven!
 
Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is een open, christelijke scholengemeenschap waar circa 2.000 leerlingen onderwijs volgen op mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium).

Dit doen we door Samen Leren Ontdekken. Klik hier voor de video.

Samen
Personeel en leerlingen van het CLV vormen samen, een open en warme leergemeenschap die midden in de samenleving staat. Leerlingen leren zowel binnen als buiten onze school over de bepalende tradities en waarden in de samenleving. Daarom zoekt het CLV actief de verbinding met de maatschappij en we dagen onze leerlingen uit om deze maatschappij mede vorm te geven. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren respectvol om te gaan met onderlinge verschillen en ruimte te bieden aan anderen. Alleen zo kunnen zij als verantwoordelijk burger functioneren in een snel veranderende wereld.

Leren
In onze school gaan medewerkers, ouders en leerlingen gezamenlijk op zoek naar wat leerlingen motiveert en wat zij nodig hebben. Samen kijken we hoe de leerling zich kennis, vaardigheden en competenties het beste eigen kan maken. Door vakken met elkaar te verbinden, digitale ondersteuning en vaardigheden te gebruiken en door leerlingen persoonlijk te begeleiden, ondersteunen we onze leerlingen om hun leerproces zo goed mogelijk vorm te geven. Binnen dit gezamenlijke leerproces bieden wij als CLV aan leerlingen en personeel de ruimte om individuele en op maat gemaakte trajecten te volgen. Leerlingen worden niet alleen voorbereid op het vervolgonderwijs, maar leren ook hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om dit leerproces zo goed mogelijk vorm te geven, is het vanzelfsprekend dat medewerkers in beweging blijven en zich blijven ontwikkelen.

Ontdekken
We helpen leerlingen bij de vorming van hun eigen identiteit. We scheppen op school een veilig leerklimaat waarin leerlingen in dialoog met anderen de ruimte krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wie ze willen zijn. Wij vinden het belangrijk dat vanuit deze veiligheid en acceptatie de leerling een identiteit kan ontdekken en beamen en de nieuwsgierigheid kan richten op wat waar is, wat goed is en wat mooi is. “Want een mens is bedoeld om wel bij zichzelf te beginnen, maar niet bij zichzelf te eindigen, wel van zichzelf uit te gaan maar niet naar zichzelf toe te streven” (Martin Buber). 

Leerlingen krijgen onderwijs op de manier die aansluit op hun manier van leren in brugklas, mavo, havo of vwo. Het onderwijs aan het CLV beperkt zich niet tot de reguliere vakken. Extra ontwikkelingsmogelijkheden geven de talentklassen voor Sport, Kunst & Cultuur, Science, Storytelling en Economics and Social Business. Voor gymnasiumleerlingen is er een verbreed en verdiept vakkenaanbod. De bètavakken zorgen voor vernieuwende en uitdagende onderwijsactiviteiten. En leerlingen die een stapje extra willen zetten of school willen combineren met een ander talent kunnen kiezen voor MAATwerk. Ook bieden we wekelijks het vakoverstijgende programma Expeditie CLV aan. Hierin staan onder andere zelfstandigheid, creativiteit en vrijheid om mee te bepalen in wat je wilt centraal.
 
Er zijn ook veel activiteiten buiten de lessen om. Met het schoolkoor en -orkest zijn er ieder jaar de bekende decemberconcerten en dan is er natuurlijk de schoolmusical. In de zomer wordt er tijdens het zeilkamp gezeild op de Friese meren en in de winter is er in Oostenrijk het jaarlijkse skikamp. Twee keer per jaar houden we een LAN-party.
 
We hebben de keurmerken 'Opleidingsschool', ‘Academische opleidingsschool’ en we zijn een Erkend leerbedrijf voor ICT-mbo studenten.  Daarnaast bieden we jaarlijks tientallen studenten een praktijk- en onderzoektijd bij ons op school.

Het onderwijs is volop in ontwikkeling. Sinds 1 januari 2021 zijn we gehuisvest in onze nieuwe en toekomstgerichte school. Een school waar voor zowel leerlingen als medewerkers nog meer mogelijkheden zijn om talenten te ontplooien. Nieuwsgierig hoe het er aan de binnenkant uitziet? Kijk dan hier.

 
 

Solliciteer