Overzicht

Het Keizer Karel College is met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een tijdelijke hoofdconciërge voor vijf dagen per week (40 uur).

 
Een hoofdconciërge draagt zorg voor de coördinatie van de facilitaire werkzaamheden en  technische en ondersteunende diensten, onderhoudt goede contacten met leerlingen en personeel en draagt daarmee bij aan een veilig schoolklimaat in en rondom de school.

 
Werkzaamheden:          

 • Functioneel leidinggeven aan het conciërge team
 • Voert onderhoud en reparaties uit.
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt van de alarmcentrale.
 • Maakt vergaderruimten gereed.
 • Draagt zorg voor de ontvangst en doorverwijzing van bezoekers.
 • Draagt zorg voor de verdeling van de inkomende en uitgaande post.
 • Bedient, indien nodig, de telefooncentrale.
 • Verricht conciërgetaken.
 • Optreden bij conflictsituaties van leerlingen.
 • Aan de ene kant aansturen van leerlingen (bij corvé e.d.) en aan de andere kant, ondersteunen en begeleiden van leerlingen (bij buitenschoolse activiteiten);
 • Openen en sluiten van de school.
 • Verleent hulp indien nodig, ook EHBO en BHV.

 
Gevraagd:

 • Iemand die makkelijk omgaat met leerlingen, maar leerlingen ook kan aansturen;
 • Bereid is om ook buiten de reguliere werktijden beschikbaar te zijn;
 • Accuraat is en zich houdt aan afspraken;
 • Handig is, niet al te ingewikkelde reparaties kan verrichten;
 • Goed kan samenwerken met collega’s en docenten;
 • Opleidingsniveau minimaal mbo.

 
Geboden:          

 • Aanstelling voor een jaar, met 1 maand proeftijd.
 • Een prettige werksfeer;
 • Schaal 7 cao/vo.

Sollicitatieinformatie

Belangstellenden kunnen tot en met 5 februari 2023 per e-mail een sollicitatiebrief en CV sturen naar pz@keizerkarelcollege.nl en richten aan de rector, mevrouw J.W. Botting MEM.

U kunt zich voor inlichtingen wenden tot de P&O medewerker Rachida el Bouchtaoui. Zij is bereikbaar op 020-6415700.

Over Keizer Karel College

Keizer Karel College

Over ons
Het Keizer Karel College (KKC) is een school voor havo, Technasium, atheneum en gymnasium, met ongeveer 1760 leerlingen. Op de school werken om en nabij 180 medewerkers. De identiteit van de school is open katholiek en vertegenwoordigt als UNESCO-school de vier UNESCO thema’s. Dit betekent dat wij in ons onderwijs extra aandacht besteden aan Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap, Duurzaamheid en Intercultureel Leren. Onze identiteit komt ook tot uiting in de sfeer op school, gekenmerkt door respect voor en saamhorigheid met elkaar.

Het Keizer Karel College is een WON-school en een Begaafdheidsprofielschool (aspirantlid)

Op het Keizer Karel College willen wij met ons onderwijs bereiken dat onze leerlingen de wereld met een open en nieuwsgierige blik tegemoet treden. Elke leerling volgt vanuit een gezamenlijk brede basis, zijn eigen weg, waarbij ruimte is voor ieders talent en interesses. We zetten leerlingen aan het denken over hun eigen leerproces en verhogen zo hun motivatie, ambitie en eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van je identiteit en jezelf ontplooien minstens zo belangrijk zijn als het verwerven van kennis en vaardigheden.

Starten op het Keizer Karel College
Als onderwijspersoneel begeleiden we onze leerlingen volgens de principes van didactisch coachen. Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen waarbij je uitgaat van hoge verwachtingen van leerlingen. Je bevordert het leren en de motivatie van de leerlingen door het stellen van vragen, het geven van aanwijzingen en feedback en een vriendelijke benadering. We verwachten dat je ervoor openstaat om je deze manier van begeleiden eigen te maken via een interne training. Als je al ervaring hebt met (didactisch) coachen van leerlingen is dat een pré.
Op het Keizer Karel College kom je terecht in een docententeam waarin de sfeer heel goed is en collega’s elkaar helpen waar nodig. Docenten denken mee over onderwijsvernieuwing en brengen hun eigen visie op onderwijs mee. 
We hebben een begeleidingstraject voor nieuwe docenten met coachingsgesprekken, bijeenkomsten met nieuwe docenten, en vanuit de sectie begeleiding op vakgebied.  Ook na het begeleidingstraject kun je je verder ontwikkelen, bijvoorbeeld via onze interne training 'didactisch coachen'.

Het Keizer Karel College is een ROSA-opleidingsschool. ROSA is een samenwerkingsverband van zestien vo-scholen, waaronder het Keizer Karel College en zes universiteiten en hogescholen in de regio Amstelland/Amsterdam. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied.

Ben je bezig met je opleiding tot docent? Klik dan hier voor informatie over de (stage)mogelijkheden.

Solliciteer