Overzicht

Met ingang van zo spoedig mogelijk is Stad & Esch Meppel, ter vervanging van een tijdelijk afwezige collega, op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker Onderwijs Administratie   0,525 fte (21 uur per week)

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zelfsturend team binnen de afdeling Facilitaire Dienst. De Facilitaire Dienst (FD) is onderdeel van Bedrijfsvoering. De afdeling FD levert administratieve, facilitaire, pedagogische en secretariële diensten voor het
onderwijs. Als medewerker Onderwijs Administratie wordt je ingezet bij de balie. Dit houdt o.a. in dat je al het binnenkomend telefoonverkeer afhandelt en de balie bemand.  

De werkdagen zijn ingeroosterd op dinsdag t/m vrijdag. De werktijden zijn in overleg bespreekbaar maar vallen in ieder geval tussen 07:30 en 16:30.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • baliewerkzaamheden (receptie en mediatheek)
 • het opvangen van leerlingen die moeten nablijven
 • secretariële werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van het Office-pakket
 • inkomend telefoonverkeer beantwoorden, doorverwijzen en-/of doorverbinden

Wij vragen:
Naast het feit dat je beschikt over een MBO-diploma (niveau 4) beschik je over:

 • sociaal-pedagogische vaardigheden
 • ervaring met het verwerken van inkomend telefoonverkeer
 • administratieve kennis en vaardigheden
 • ervaring met MS-Office
 • ervaring met het werken op een school (sterke pré)

Sollicitatieinformatie

Wij vragen je uiterlijk 4 december te reageren. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevr. B de Winter  0522. 236688. Het meelopen van een dagdeel is onderdeel van de selectieprocedure.

Sollicitaties kun je via Meesterbaan richten aan:
Voortgezet Onderwijs Meppel e.o.
t.a.v. mevrouw B. de Winter
 

Over Noorderwijzer – Stad & Esch

Noorderwijzer
Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineengeslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp.
 
Noorderwijzer draagt bij aan: 

 •          De professionalisering van onze medewerkers
 •          Het vergroten van de loopbaanmogelijkheden
 •          Het verhogen van het loonbaanbewustzijn
 •          Het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit

 
De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe!

Stad & Esch
Werken bij Stad & Esch is werken op een school waar de passie vanaf spat. Waar je energie krijgt én geeft. Werken bij Stad & Esch is werken in een omgeving waar je groei kunt voelen, waar het leren van onze leerlingen centraal staat en waar creativiteit de motor is en motivatie de drijvende kracht. Waar de mensen handelen vanuit persoonlijk leiderschap, zichzelf doelen stellen en elkaar ondersteunen en aanspreken. Stad & Esch maakt serieus werk van het versterken van de autonomie van haar medewerkers. Onze stip op de horizon is werken vanuit een hoge mate van zelfsturing en zelfregie.

Stad & Esch heeft een heel breed onderwijsaanbod: van gymnasium tot praktijkonderwijs. Op het Onderwijspark Ezinge in Meppel vind je de deelscholen Stad & Esch Lyceum, Stad & Esch Beroepencollege, Stad & Esch Praktijkschool en Stad & Esch Eigen Weg. Op onze deelschool Stad & Esch Diever in Diever bieden we de volledige opleidingen vmbo-tl en havo aan, plus de onderbouw vwo en de onderbouw basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg.

Missie Stad & Esch 
Onze missie is onze leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. De 21e eeuw vraagt veel van leerlingen. Om goed in te kunnen spelen op de voortdurend veranderende samenleving moeten zij aan vele competenties voldoen, waaronder mediageletterd zijn, beschikken over probleemoplossend vermogen, kritisch zijn en kunnen samenwerken.  Kwalitatief goed onderwijs met een hoog rendement is vanzelfsprekend een doel.
 
Wij hebben vier uitgangspunten van waaruit wij onze missie waar maken:

 • Passie als brandstof voor talenten
  Leerlingen en medewerkers krijgen kansen om optimaal hun mogelijkheden en talenten te onderzoeken, te benutten en hierbij te werken vanuit hun hart.
 • Persoonlijk maken als standaard
  Naast het behalen van kerndoelen en eindtermen krijg je op Stad & Esch alle ruimte om aan je eigen ontwikkeling als mens, ook in relatie tot anderen, te werken.
 • Creativiteit als sleutel tot succes
  Elkaar stimuleren en voortdurend prikkelen om vanuit kansen en mogelijkheden steeds iets nieuws te creëren en te beleven.
 • Ruimte voor lef
  Dat je wordt uitgedaagd om een eigen weg te volgen, dus stellen we vertrouwen in jou en krijg je de ruimte om te experimenteren.

Alles binnen Stad & Esch is gericht op het leren en groeien van onze leerlingen. Dit betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke groei en ontwikkeling. Mogen en kunnen zijn wie je bent, werken aan de beste versie van jezelf (rationeel, emotioneel, relationeel en spiritueel),
  
Onderwijsorganisatie
Stad & Esch telt ongeveer 2300 leerlingen en is opgebouwd uit deelscholen. Naast de deelscholen wordt binnen de zogenaamde professionele leergemeenschappen (PLG's) gewerkt vanuit zelfregie. De deelscholen staan onder leiding van een deelschoolleider. Stad & Esch heeft één directeur en een directeur-bestuurder. Het onderwijs in de deelscholen wordt verzorgd door leraren LB, LC en LD en door onderwijsondersteuners. Onderwijsondersteuners kunnen, onder verantwoordelijkheid van een leraar, in grote mate zelfstandig met leerlingen werken.
 

Solliciteer