Overzicht

Voor onze vmbo-vestigingen in Winsum en Uithuizen zijn wij ter vervanging van zwangerschapsverlof op zoek naar een 
Orthopedagoog/Psycholoog
Per direct is 0,4 fte beschikbaar. Voor de periode van 1 februari 2023 tot einde schooljaar 2022-2023 betreft de baanomvang 0,8 fte. Daarna is er voor het gehele schooljaar 2023-2024 ter vervanging van ouderschapsverlof nog 0,2 fte beschikbaar.
De Ondersteuningscoordinator/Orthopedagoog werkt op elke vestiging twee dagen per week.

Het is ook mogelijk om mogelijk om voor de periode van vervanging te opteren voor een baanomvang van 0,4 fte; de werkzaamheden vinden dan plaats op een van beide vestigingen.

Hij/zij heeft een coordinerende, adviserende en indicerende rol in de uitvoering van het ondersteuningsbeleid en en voert de regie op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen in de 1e, 2e en 3e lijn.
Daartoe initieert hij/zij intern overleg en onderhoudt de contacten met de 3e lijn instanties en ketenpartners. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor het opstellen van de OPP’s en de daarbij noodzakelijke handelingsgerichte diagnostisering en afname van
eventuele testen en screeningsonderzoeken. Waar nodig levert hij/zij de verantwoordingsinformatie. Ook in de beleidsontwikkeling van de ondersteuning ligt er een initierende rol.

  • een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie
  • kennis van het Samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur en de sociale kaart in de regio
  • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het onderwijslandschap in de schoolorganisatie
  • vaardig in het analyseren van problemen, organiseren en coordineren van het proces van ondersteuning en begeleiding
  • vaardig in het begeleiden van leerlingen
  • vaardig in het opstellen van plannen en adviseren van ouders/verzorgers, het onderwijsteam en de schoolleiding
  • je beschikt over een hoge mate van flexibiliteit, zelfstandigheid en organisatorisch vermogen

 

Sollicitatieinformatie

  • Een brief met je motivatie kun je tot uiterlijk 30 november 2022 uploaden via Meesterbaan.
  • Zodra we in de reacties daartoe aanleiding zien, nodigen we uit tot een gesprek.

Over Het Hogeland College

Het Hogeland College Winsum voor vmbo en tl-havo vormt samen met de dalton vmbo-vestiging in Uithuizen en de havo vwo-vestiging in Warffum dé scholengemeenschap in Noord-Groningen.  

Met een team van een kleine 30 medewerkers verzorgen we het onderwijs voor ruim 300 leerlingen. Ons onderwijsconcept in Winsum is gestoeld op de kernwaarden: Jezelf zien, elkaar zien en de wereld zien.  In onze lessen besteden we veel aandacht aan: kiezen, plannen, reflecteren en samenwerken. Er zijn voor de leerlingen dan ook keuzemogelijkheden in wat ze willen doen en wanneer. Een schooldag start voor de klas samen met hun coach. De leerlingen maken dan een planning voor de dag en ze bespreken met de coach aan welke leerdoelen ze gaan werken. Om onze leerlingen ook een ruime profielkeuze te kunnen bieden werken we al nauw samen met de ‘groene’ vmbo-school Terra Winsum. 

We zijn ambitieus en willen ons onderwijs graag nog verder ontwikkelen. Gedreven door onderwijsontwikkelingen (Nieuwe leerweg vmbo) en de ambitie om thuisnabij kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven leveren, maken we mooie stappen naar onze ‘school van straks’, die er per 1 augustus 2025 moet staan. Dat is een school waarin we motiverend en betekenisvol onderwijs bieden aan leerlingen én docenten. Onder leiding van een regiegroep en de schoolleiding ontwikkelen we zelf vormen van samenwerkend en thematisch leren. Daarin zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school. We willen het leren van iedere leerling mogelijk maken in een passende leeromgeving en daar hoort ook de kennismaking met de werkpraktijk bij. 

Solliciteer