Overzicht

De Almeerse Scholen Groep is voor het Montessori Lyceum Flevoland voor schooljaar 2022-2023 op zoek naar een

social worker
wtf ca. 0,6 – 0,8

Met ingang van het schooljaar 2022/2023 zoekt het MLF een Social Worker. De Social Worker zet zich in voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ten gevolge van onder andere COVID-19 en andere leeruitdagingen die de reguliere schoolloopbaan verstoren.

De Social Worker:

 • Is onderdeel van het interne zorgteam op het MLF
 • Werkt samen en houdt nauw contact met de zorgcoördinator en orthopedagoog (en externe zorgmedewerkers)
 • Neemt deel aan interne zorgteam overleggen en (indien nodig) ZAT-overleggen
 • Biedt begeleiding en ondersteuning aan leerlingen op cognitief en/of sociaal-emotioneel niveau
  • Begeleidt leerlingen op individueel niveau en in groepsverband tijdens KWT- en MWT-uren
  • Begeleidt leerlingen op individueel niveau tijdens ingeplande begeleidingsafspraken
 • Stelt samen met de leerling en eventueel andere betrokkenen een handelingsplan/OPP op waarin gemaakte doelen en afspraken zijn vastgelegd
 • Bewaakt de gemaakte doelen en afspraken vanuit het handelingsplan/OPP door middel van (tussen)evaluaties met de leerling en andere betrokkenen
 • Zorgt voor de overdracht van gegevens naar mentor(en) binnen de school
 • Overlegt en stemt af met mentoren, vakdocenten, afdelingsleiders en ouders
 • Onderhoudt contacten met ouders van de begeleidde leerling en voert indien nodig oudergesprekken
 • Houdt SOM bij met gespreksverslagen met leerling, ouders en externen
 • Is indien nodig een tussenpersoon tussen de mentor/vakdocent en de leerling (bij bijv. aanpassing van reguliere les/school programma)
 • Kan mentoren en docenten ondersteunen en begeleiden bij specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • Kan indien nodig leerlingen observeren tijdens lessen om een beeld te vormen van het studiegedrag van de leerling
 • Denkt en werkt mee aan beleidstukken van de Zorg.

Wij vragen:

 • Tenminste een afgeronde agogische opleiding
 • Zelfstandig en pro-actief kunnen werken
 • Samen kunnen werken met verschillende afdelingen binnen de school
 • Communicatief vaardig zijn
 • Crisisbestendig zijn
 • Out of the box kunnen denken en handelen
 • Kennis van en inzicht in de hulpvraag rond leer- en gedragsproblematiek hebben
 • In staat zijn sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen te verzorgen voor individuen en kleine groepen
 • Het kunnen schrijven van handelingsplannen.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u e-mailen naar secretariaat@mlf.asg.nl of bellen naar 036 5492260.
Voor informatie over de school zie www.mlfalmere.nl.

Solliciteren:
Als deze functie u aanspreekt en u past binnen het beschreven profiel, dan zien wij graag uw sollicitatiebrief en CV tegemoet.
Klik op de sollicitatiebutton op deze pagina.

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Over Montessori Lyceum Flevoland

De school
Het Montessori Lyceum Flevoland is een school voor mavo, havo en vwo.
Het is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt enerzijds door de kleinschaligheid en anderzijds door de manier waarop er gewerkt wordt met elkaar in en buiten de lessen. Mentoren en docenten praten vanuit montessori uitgangspunt meer met dan tegen de leerlingen.
Onze school werkt vanuit een krachtig vertrouwen dat ieder mens zich via eigen weg wil ontwikkelen. De school wil de leerling dan ook voldoende mogelijkheden bieden om die ‘eigen’ weg te kunnen kiezen. We willen leerlingen opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren, reageren en creëren.
Vanuit een vast vertrouwen in onze montessoriwaarden ontwikkelen wij onderwijs dat ruimte biedt om de leerling zo optimaal mogelijk zijn eigen weg te laten vinden.
Het Montessori Lyceum Flevoland voegt zich begin schooljaar 2024-2025 bij de Montessori Campus 0- 18 jaar. De komende jaren staan in het teken om de vernieuwing te maken naar maatwerkonderwijs, waarin de talenten van ieder kind worden gezien en waar een kind niet gestoord wordt in zijn of haar eigen ontwikkeling. Voor meer informatie: https://montessorilyceumflevoland.nl/campusonderwijs/
 

Solliciteer